Eğitim Sitesi

İlk Defa Divan Teşkilatı Kaldırılarak Bakanlıklar Kim Zamanında Kuruldu?

İlk Defa Divan Teşkilatı Kaldırılarak Bakanlıklar Kim Zamanında Kuruldu? sorusunun doğru cevabı


2. Mahmut

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

İlk Defa Divan Teşkilatı Kaldırılarak Bakanlıklar Kim Zamanında Kuruldu? 2. Mahmut

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Mehmet Akif Ersoy bütün şiirlerini Safahat'ta toplamış; ancak birisini istisna tutmuştur. Safahata almadığı şiirinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İsrail'de Bulunan Ve Deniz Seviyesinden Yaklaşık 400 Metre Aşağısında Bulunan Gölün Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Edebiyatımızdaki İlk Öykü Örnekleri Hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-24)

Ülkemizde günlerin uzamaya başladığı tarih hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Kemal Sunalın ölüm sebebi nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Allah'ın varlığına ve bir olduğuna inanmaya ne ad verilir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Körfez Savaşı'na gerekçe gösterilen bir ülkenin bir diğer ülkeyi işgal etme hadisesidir. Hangi ülke hangi ülkeyi işgal etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

"İnce Memed" adlı eserin sahibi kimdir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Etnoloji hangi ilim dalının karşılığıdır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

İnsan vücudunu geliştirerek birtakım özel yetenekler kazanmasını sağlayan, belli kurallara bağlı çalışmalara ne ad verilir? (ekleyen sporcu okuyucu - 2016-04-11)

Türkiye'de en geniş ormanlık alana sahip bölge hangisidir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Gölge dağlar, ışık dağlar
Ki kanatsız çıkılamaz
Kanatlar söylesin, dinle;
Akarsular söylesin, yaz!

Bu dörtlükte hangi varlıklar kişileştirilmiştir?
(ekleyen efesli - 2014-04-05)

Açık denizlerde dolaşmakta ya da bir filoyu korumakla görevli toplarla donatılmış hızlı savaş gemisine ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Elektriği ve ısıyı geçiren madde veya cisme ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Türkiye'nin en fazla ithal ettiği ürün nedir ? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması hangi yıl olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Kocaları kardeş olan kadınlar birbirinin neyi olur? (ekleyen Bilgi Soruları - 2020-03-02)

Hacılar hangi dağa çıkarak vakfe yaparlar? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Yalova ili hangi vilayetimizden ayrılarak il merkezi olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Bir Kopça Veya Lastikle Yakaya Tutturulan Kelebek Biçimindeki Kravata Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

İlk vahiy ve hicret hangi yıllarda gerçekleşmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26)

Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Bir devletin kendi ülke sınırları dışında işgal ve idare ettiği, ekonomik ve siyasal çıkar sağladığı ülkeye ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Ülkemizde para basma yetkisine sahip olan kurum hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

El Cezire'nin kelime anlamı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-21)

Osmanlı Devleti İlk Defa Hangi Olaydan Sonra Avrupa'dan Geri Kaldığını Anlamıştır? (ekleyen d e r s i m i z . c o m - 2013-12-25)

Sultan Fatih tarafından İstanbul'un Rumeli yakasında yaptırılan kale ve hisara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Uzay bilimleriyle uğraşmak için bina edilmiş ve özel cihazlarla donatılmış olan gözlem evlerine ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Gol Saatleri adlı ünlü şiirin yazarı olan şariri kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları