Eğitim Sitesi

Atatürk Kaç Yıl Yaşamıştır?

Atatürk Kaç Yıl Yaşamıştır? sorusunun doğru cevabı


57 Yıl

 

Bu soru gökçe tarafından paylaşılmıştır.

 

Atatürk Kaç Yıl Yaşamıştır? 57 Yıl

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

1. Dünya savaşı sonunda almanya itilaf devletleriyle hangi anlaşmayı imzalamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılır? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayan ilme ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Canlı organizmaların hücre çekirdeklerinde bulunan hücre bölünmesi sırasında belirginleşen cisimlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Dilim seni dilim dilim dileyim
Başıma geleni senden bileyim
Mısralarının kafiye ve redifini gösteriniz.
(ekleyen efsun - 2014-04-14)

Eskiden veba hastalığına ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Çürümekte olan karbonla, maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz gazın adı nedir? (ekleyen kimyager - 2016-05-24)

Kainatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah'ın ezelde bilmesi ve takdir etmesine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Herhangi bir spor dalında yarış dışı kalmaya verilen sportif isim nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Türkiye hangi tarihte Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olmuştur? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Dünyanın en derin okyanusu hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerini tartmaya mahsus ilahi adalet terazisi nedir? (ekleyen Dersimiz.Com - 2014-04-27)

Magna Karta Hangi Kral Tarafından Yayınlanmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? (ekleyen Gizli - 2016-05-02)

Açık denizlerde dolaşmakta ya da bir filoyu korumakla görevli toplarla donatılmış hızlı savaş gemisine ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Fosil bilimiyle ilgilenen ilim dalının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Tarihte bilinen ilk Müslüman-Türk şair ve yazarının adıdır. On birinci yüzyılda yaşamıştır. Kutadgu Bilig (Mutlu olma bilgisi) adlı eseri başyapıt olarak hatıralardadır. Bu Müslüman Türk bilgini kimdir? (ekleyen Esra - 2016-08-24)

Tıpta Acı Hissi Kaybı Olarak Bilinen Kelime? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Anayasanın İlk Maddesi İçeriği Neyle İlgilidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Sevgili Peygamberimizi görmüş, O'nun sohbetlerinde bulunmuş, O'nun konuşmalarına şahit olmuş şahıslara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-21)

Selçuklularda ticaretin geliştirilmesi amacıyla ticaret yolları üzerine kurulan yapının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Rusya'ya İlk Kapitülasyonlar Hangi Antlaşma İle Verildi? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Tarihte "şatolar ülkesi" de denen ve İspanya'nın yarıya yakın bölgesini kaplayan tarihi bölgenin adını hatırladınız mı? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Eskrim Sporu, Kaç Dalda Yapılmaktadır? (ekleyen Sporx - 2013-12-26)

Çalgı Eşliksiz Korolara Ne İsim Verilir? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Eski dönemlerde kullanılan arzuhalin bugünkü karşılığı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bir deniz veya bir yerin görüntüsünü betimleyen tabloya ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Ürdün'ü denize bağlayan liman kentinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Hababam Sınıfı Filminde "İnek Şaban" Karakterini Canlandıran Sanatçı Kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları