Eğitim Sitesi

Arap harfleriyle güzel yazı örnekleri sergileyen yazı ustalarına ne isim verilir?

Arap harfleriyle güzel yazı örnekleri sergileyen yazı ustalarına ne isim verilir? sorusunun doğru cevabı


Hattat

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

Arap harfleriyle güzel yazı örnekleri sergileyen yazı ustalarına ne isim verilir? Hattat

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Doğa güzelliklerini ve kır yaşamını anlatan şiir türüne ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Yıldızları, gökteki konum ve hareketlerini, fiziksel davranışlarını, kimyasal yapılarını, gelişimlerini inceleyen bilim dalına ne denir? (ekleyen İsmet SAKA - 2016-04-29)

İmam Malik'in hadisle ilgili en meşhur eserinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Osmanlı Devleti'nden Ayrılan Son Balkan Devleti Hangisidir, Hangi Olayla Ayrılmıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Çeşitli üflemeleri olan ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan çalgı topluluğuna ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ülkemizde doğup Basra Körfezi'ne dökülen ırmaklar hangileridir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Allah'ın varlığına ve bir olduğuna inanmaya ne ad verilir? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Türk askerinin 1950 yılında katıldığı ve katkılarıyla destek verilen Uzak Doğu ülkesi hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Müzik eğitimi verilen yüksek okula ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy hangi yıl vefat etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Allah'ın Emir Ve Yasaklarının İnsanlara İletilmesine, İslamın Anlatılmasına Ne Denir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-26)

Kutsal Emanetlerin (aynı zamanda halifeliğin) İstanbul'a gelmesinden 3 Mart 1924 tarihine (halifeliğin kaldırılmasına) kadar aralıksız 405 yıl Kuran okunan Topkapı Sarayı'ndaki özel bölümün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Tutucu bir aktör tarafından Washington tiyatrosunda öldürülen Amerikan başkanı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Avrupa Futbol Birliklerinin kısa adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

İntibah, Cezmi, Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal eserleri hangi sanatçımıza aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Araba yarışlarında yarışmanın bitimini gösteren bayrak ne renktir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-21)

Kırlarda, orman ya da bahçelerde çalı çırpıdan yapılmış bekçi veya avcı kulübesine verilen ad nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

50 ile 300 hektolitre alabilen büyük fıçılara ne ad verilmektedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-03-18)

Taştan tabut şeklinde yapılmış sanduka, kabir veya mezara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Kur'an'da en çok adı geçen kelime nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medine şehrinde inşa ettiği ilk mescit hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Ana Sıradağların Kenarlarında Yer Alan Yüzeysel Şekillere Ne Ad Verilir? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Bir Haritada 1cm 25 Km Yi Gösteriyosa Bu Haritanın Ölçeği Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Dinin direği olan ibadet hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-21)

1. Dünya savaşı sonunda almanya itilaf devletleriyle hangi anlaşmayı imzalamıştır? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

İster darıl, ister kız,
Sensin göğümde yıldız.
Ben sana darıldım,
Mavi entarili kız.
Bu dörtlükte hangi sözcük sesteş olarak kullanılmıştır?
(ekleyen efsun - 2014-04-02)

El Kanun adlı tıp kitabını yazarak bir devre damgasını vuran İslam düşünürü ve tıp bilgininin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Ulusal paranın başka paraya dönüştürülmesi ve kullanılmasına ne denir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Birinci Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan Almanlardan satın aldığımızı söylediğimiz savaş gemilerinin adları nelerdir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Osmanlılarda İlk Vakfı Kim Kurdu? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları