Eğitim Sitesi

"Ah bunu önceden bilseydim" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

"Ah bunu önceden bilseydim" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? sorusunun doğru cevabı


Ünlem

 

Bu soru dersimiz.com tarafından paylaşılmıştır.

 

"Ah bunu önceden bilseydim" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Ünlem

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Mustafa Kemal'in kendisinin kaleme aldığı eserinin konusu ne ile ilgilidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? (ekleyen dersimiz.com - 2019-04-27)

Steps, Üç Saniye Koridoru, Ribaund Gibi Terimler Hangi Spor Dalına Aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Ortaçağ'da Anadolu şehirlerinde kurulan Türk esnaf locasının adı nedir? (ekleyen vedo - 2016-03-10)

Avrupalılar İlk Kez Türkleri Balkanlardan Atamayacaklarını Ne Zaman Anladılar? (ekleyen d e r s i m i z . com - 2013-12-25)

Anayasanın İlk Maddesi İçeriği Neyle İlgilidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Melekler neyden yaratılmıştır ? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Mavi ve kırmızı rengin karışımından hangi renk elde edilir. (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Atatürk'ün Bizzat Kendisinin Kaleme Aldığı Kitabın Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Noktalamanın kullanıldığı ilk yapıt nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-15)

Diyarbakır sınırları içerisinde bulunan tarihi ve meşhur köprünün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Keçeli Halil Adında Bir Zat, Yemeyi Canı İstediği Bir Şeyin Parasını Bir Kenara Ayırarak Sonunda Biriktirdiği Bu Paralarla Bir Mescit İnşa Ettirmiştir. Bu Mescidin Adı Nedir Ve Nerededir? (ekleyen Hoca - 2014-03-22)

Divan edebiyatında kullanılan en az beş, en çok on beş beyitli nazım şekline ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Bilimsel konularda bilgi vermek, dinleyicileri aydınlatmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Dil ve estetik kurallarını tanımayan, kelimelerin anlamlarına değer vermeyen, anlatımda başıboş ve alabildiğine çağrışımlara dayanan bir yol izleyen, bile bile kapalılığa dalan edebiyat akımının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Müslümanların ibadet yerlerimine ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-27)

Osmanlı Padişahlarından I.Mehmed'in Lakabı Nedir? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Trakya'da bir ırmak. Türkiye-Yunanistan kara sınırını çizdikten sonra Ege Denizi'ne dökülür. Toplam uzunluğu 490 km'dir. Türkiye'deki sınır boyu 211 km olan bu ırmağın adı nedir? (ekleyen nehir - 2015-12-13)

İnsanların ve nesnelerin ruhlar tarafından yönetildiğine inanılan dinsel görüşün adı nedir? (ekleyen Dersimiz.com - 2016-01-05)

Osmanlı Devletini Fiilen Son Erdiren Olay Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Jüpiter'in İçine Kaç Tane Dünya Sığar? (ekleyen mehmet avcı - 2014-05-27)

Peygamberimizin Hicri 6. yılda Müslüman olan sevgili amcasının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Kocaeli İzmit'in nesi meşhurdur? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Türk Tarihinde Parti Diktasıyla Yönetim İlk Defa Hangi Parti Yönetimiyle Gerçekleşti? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

İmam Malik'in hadisle ilgili en meşhur eserinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Hz. Muhammed'i öven şiirlere ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

İlk Defa Kim Zamanında Şehzadeleri Sancaklara Gönderme Uygulaması Kaldırıldı? (ekleyen Dersimiz.com - 2013-12-25)

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel hangi yılda vefat etmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

İstanbul'da Şehzadebaşı ile Fatih arasında yer alan ve Aksaray'dan, Unkapanı'na giden yol üzerinde bulunan ünlü tarihi su kemerinin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-22)

Yeniçeri Ocağı kimin zamanında kurulmuştur? (ekleyen Arzu - 2016-11-06)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları