Eğitim Sitesi

Adaleti İle Anılan Halifemiz Hangisidir?

Adaleti İle Anılan Halifemiz Hangisidir? sorusunun doğru cevabı


Hz. Ömer

 

Bu soru Berat tarafından paylaşılmıştır.

 

Adaleti İle Anılan Halifemiz Hangisidir? Hz. Ömer

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Polidipsi Nedir? (ekleyen elif - 2015-03-03)

Sardalye Sokağı, Fareler Ve İnsanlar Eserleri Kime Aittir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Meşhur "Su Kasidesi" hangi şairimizindir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Isparta ilinde bir göldür. Kuzey-güney uzunluğu 10 kilometre, genişliği ise 1-2 kilometredir. Kuzeyinde Eğridir Gölü'nün su fazlası yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki bir oluk yoluyla bu gölü besler. Gölün çevresi genellikle sazlık ve kamışlıktır. Bu gölümüzün adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-30)

Bir fıkıh bilgininin şer'i bir hükmü delilinden çıkarmak için çaba sarf etmesi ve bu hususta bütün gücünü kullanmasına ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Kristal Elma Ödülü Türkiye'de Hangi Dalda Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-21)

Tevfik Fikret'in İstanbul'a Lanetler Yağdırdığı Şiirinin Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

"Sayfalar" manasına gelen küçük kitaplara ne ad verilir ? (ekleyen Eğitimci - 2014-04-27)

Mimar Sinan'ın Ustalık Dönemi Eseri Sayılan Edirne'deki Eserinin Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Kavuklu ile Pişekar'ın başrolleri paylaştığı ve bir meydanda sergilenen; doğaçlama yönteminin kullanıldığı gösteri sanatına ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Cam parlaklığında, güzel yeşil renkte saydam ve değerli süs taşının adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Bulutlarla yeryüzü arasındaki elektrik boşalmasına ne isim verilmektedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İpekyolu İlk Defa Ne zaman Osmanlı Denetimine Girmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Seni Öyle Bir Severim ki Dengeni Kaybedersin Kiliseye Gidip Selamünaleyküm Dersin Repliğini Yeşilçamda Hangi Sanatçımız Söylemiştir? (ekleyen HÜSEYİN FİDAN - 2014-05-23)

Osmanlı deniz kuvvetlerinin en üst düzey amirine ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Kocaları kardeş olan kadınlar birbirinin neyi olur? (ekleyen Bilgi Soruları - 2020-03-02)

Edebiyatımızdaki İlk Anı Kitabı Hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2015-07-24)

Uluslararası Para Fonunun Kısaltılmış Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Zaman zaman ortaya Çıktığı halde bir türlü sonuca bağlanamayan mesele için kullanılan deyimin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Camilerde namaz kıldıran görevlilere ne ad verilir? (ekleyen d e r s i m i z . c o m - 2014-04-27)

Osmanlı Devleti'nde III. Selim zamanında yapılan askeri, teknik, ekonomik vb. alanlarda yapılan yeniliklere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir maddesi nerede belirtilmiştir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Kahramanları daha çok hayvanlardan oluşan ve ahlak dersi vermeye yönelik yazılan kısa masallara ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

İlk güzellik yarışmasının yapıldığına inanılan yer neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külahın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Peygamberimizin Taif Seferinde Hıristiyanken Müslüman Olan Köle Kimdi? (ekleyen Cıkcıkoğlu - 2014-05-17)

Divan şiirinde 15 ile 100 beyitten oluşan, gazel biçiminde ve aruz vezniyle yazılan övgü maksatlı eserlere ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-24)

Avrupa'da XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar süren yeni bir sanat akımının adıdır. Önce Roma'da gelişti. Sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Ve Rönesans sanatının yerini tuttu. Bu üslup en çok Katolik ülkelerde benimsendi. Mimarlıkta düz çizgilerin yerine eğriler kullanıldı. Bu mimari tarzın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Bir Kişinin Hesabından Başka Bir Kişinin Hesabına Para Aktarılmasına Bankacılıkta Ne Ad Verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Estonya, Letonya ve Litvanya'ya kıyılarında bulundukları denizin adından dolayı ne ülkeleri denmektedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları