Eğitim Sitesi

1 Bayt Kaç Bittir?

1 Bayt Kaç Bittir? sorusunun doğru cevabı


8

 

Bu soru Bilen tarafından paylaşılmıştır.

 

1 Bayt Kaç Bittir? 8

Benzer soruları ve cevaplarını altta görebilirsiniz.

Cevapları görmek için soruya, göremiyorsanız soru işaretine tıklayın.

Hac esnasında Arafatta beklemeye ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

İlk Şehir İçi Yeraltı Metrosu Hangi Kentte İnşa Edilmiştir? (ekleyen www.dersimiz.com - 2013-12-22)

Fransızların Adana ve çevresini işgalleri sırasında, bu işgali engellemek için silahlı mücadele içerisinde olan, merkezi İstanbul'da bulunan cemiyetin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Abd Halkından Olan Kimselere Verilen Ad? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Canlıların Nesillerini Devam Ettirebilmesi İçin Yaptıkları Eyleme Ne Denir? (ekleyen fenciler - 2015-06-01)

Dünyanın en küçük ülkesi neresidir? (ekleyen Yağmur ÖZYURT - 2016-05-11)

Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep. Edebiyat sözcüğü; süslü püslü, özentili, abartmalı ve boş sözler yığını gibi bir anlam kazanmıştır bu yüzden. Bunu da, edebiyat dilini günlük dilden apayrı gören bir anlayışa bağlayabiliriz. Oysa edebiyat dili günlük dilden tümüyle kopuk bir dil değildir. Gündelik dilin güzel, duygusal bir doku içinde yeniden düzenlenimidir bir bakıma.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
(ekleyen kader - 2014-04-20)

Bilim, sanat,siyaset gibi alanlardan birinde önemli rol oynamış kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-04-21)

Avrupa Birliğinin başkenti neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-05-02)

Dünyanın en uzun kanalı hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdikleri hediyelere ne isim verilirdi? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Dünyaca Ünlü Sümela Manastırı Hangi İlimizdedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-12)

Kapı tokmağına doğru uzanan eli, havada kalakaldı, yüzü biraz kızardı, çizgileri dikleşti, dudakları titredi, açıldı, pörsüdü, mosmor kesildi, bayılacak gibiydi.
Paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
(ekleyen efsun - 2014-04-03)

Kuranı Kerimi baştan sona ezberleyenlere ne ad verilir? (ekleyen d e r s i m i z . c o m - 2014-04-27)

Osmanlı Devleti'nin Sırplara karşı Bizans imparatorluğuna yardım etmesi sonucunda 1353 yılında Rumeli'nde kazandığı ilk toprak neresidir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Kuran-ı Kerim'in En Kısa Suresi Hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-22)

Hollandalıların Dünyaca Ünlü Peynirlerinin Adı Nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Zeytin dalı neyi simgeler? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

1868 yılında ilk Avrupai tarzda açılmış lise hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Moldova, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'da yaşayan ve soyları XVIII ve XIX yy'da Balkan Türklerine dayanan Hristiyan Türk topluluğunun adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-03-29)

Bilgisayar nedir? (ekleyen Lily345 - 2023-06-04)

Güneydoğu'dan esen ve bir diğer adı da Akçayel olan rüzgarlara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-07)

Rumeli Hisarını Hangi Padişah Yapmıştır? (ekleyen ByBilgin - 2013-12-29)

Kocaeli İzmit'in nesi meşhurdur? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-24)

Lale Devriyle özdeşleşen ünlü sadrazamın adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

Keçeli Halil Adında Bir Zat, Yemeyi Canı İstediği Bir Şeyin Parasını Bir Kenara Ayırarak Sonunda Biriktirdiği Bu Paralarla Bir Mescit İnşa Ettirmiştir. Bu Mescidin Adı Nedir Ve Nerededir? (ekleyen Hoca - 2014-03-22)

Akarsuyun, az eğimli olduğu yerlerde yatağı içerisinde oluşan büklümlere ya da kıvrımlara ne isim verilir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-08)

İngilizlere İlk Defa Kapitülasyonlar Hangi Antlaşma İle Verildi? (ekleyen dersimiz.com - 2013-12-25)

Peygamberimizin peygamberliğini tasdik eden hanif olanı din bilgininin adı nedir? (ekleyen dersimiz.com - 2014-01-05)

Hicri takvim için başlangıç kabul edilen olay hangisidir? (ekleyen dersimiz.com - 2018-04-25)

Arşivimize Soru Ekleyebilirsiniz

Cevabı:    Ekleyen:

Cevaplarıyla Bilgi Yarışmasına Hazırlık Soruları