Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aralamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Birleştirmek, Kapamak, Sıklaştırmak

zıt(karşıt) anlam Beraber kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrı, Tek Tek

zıt(karşıt) anlam Dayanışmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Didişmek

zıt(karşıt) anlam Kazanç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zarar

zıt(karşıt) anlam Balaban kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bücür, Küçük, Ufak tefek, Çelimsiz

zıt(karşıt) anlam Pek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşak, Gevşek, Yavaş

zıt(karşıt) anlam Bariz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gizli, Saklı, Belirsiz, Müphem

zıt(karşıt) anlam Tezat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Benzeş, Eş, Uygunluk, Eşlik

zıt(karşıt) anlam Vuslat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrılma, Firkat

zıt(karşıt) anlam Küçücük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kocaman

zıt(karşıt) anlam Deneyimsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tecrübeli, Görmüş Geçirmiş

zıt(karşıt) anlam Suçsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mücrim, Kabahatli, Günahkar

zıt(karşıt) anlam Müzayede kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eksiltme

zıt(karşıt) anlam Fert kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplum

zıt(karşıt) anlam Derbeder kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derli Toplu

zıt(karşıt) anlam Alimler kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cühela, Cahiller, Bilgisizler

zıt(karşıt) anlam Aralıklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sık, Deliksiz

zıt(karşıt) anlam Hayal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek

zıt(karşıt) anlam Çekince kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İnanca

zıt(karşıt) anlam Maraz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sağlık, Sıhhat

zıt(karşıt) anlam Muazzam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Küçücük, Ufak

zıt(karşıt) anlam Şahsi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplumsal, Genel

zıt(karşıt) anlam Seviyeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alçak, Değersiz

zıt(karşıt) anlam Zıddiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyum, Geçimlik

zıt(karşıt) anlam Camit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Canlı, Diri, Yaşayan

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3221