Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Bitekleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çoraklaşmak

zıt(karşıt) anlam Olağanüstü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sıradan

zıt(karşıt) anlam Gani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Fakir, Az

zıt(karşıt) anlam Mesut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mutsuz, Bedbaht, Bahtı Kapalı

zıt(karşıt) anlam Üskat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Askat

zıt(karşıt) anlam Açgözlü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gözü Tok, Tokgözlü

zıt(karşıt) anlam Sönmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çakmak, Yanmak, Şişmek, Parlamak

zıt(karşıt) anlam Talep kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Arz

zıt(karşıt) anlam Alacak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Borç, Verecek

zıt(karşıt) anlam Zahiri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Görünmeyen, İçten

zıt(karşıt) anlam Özensizlik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekidüzen

zıt(karşıt) anlam Yergi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Övgü, Güzelleme, Methiye

zıt(karşıt) anlam Hayırsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yararlı, Uğurlu, Vefalı

zıt(karşıt) anlam Martaval kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek, Sahi

zıt(karşıt) anlam Unutmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hatırlamak, Anımsamak

zıt(karşıt) anlam Latife kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ciddi (Söz)

zıt(karşıt) anlam Bulutlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güneşli, Açık

zıt(karşıt) anlam Somut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soyut, Abstre, Mücerret

zıt(karşıt) anlam Ebediyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlksizlik

zıt(karşıt) anlam Sual kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cevap, Yanıt

zıt(karşıt) anlam Teşvik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baltalama

zıt(karşıt) anlam Eğreti kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yerleşik, Gerçek, Esas, Sağlam, Oturmuş, Kalıcı

zıt(karşıt) anlam Tuzlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tatlı

zıt(karşıt) anlam Bacaksız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uzun Boylu, Ergin, Yetişkin

zıt(karşıt) anlam Düş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3194