Yazılı Sınav Soruları

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler-Kelimeler Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Kışla kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yayla

zıt(karşıt) anlam Beka kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geçicilik, Fanilik, Ölümlülük

zıt(karşıt) anlam Perakende kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toptan

zıt(karşıt) anlam Alaylı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mektepli

zıt(karşıt) anlam Sıcakkanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevimsiz

zıt(karşıt) anlam Dış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İç, İçeri, İç Yüzü

zıt(karşıt) anlam Sokulgan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekingen, Soğuk

zıt(karşıt) anlam Dilber kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çirkin

zıt(karşıt) anlam Dayanışmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Didişmek

zıt(karşıt) anlam Ahenk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyumsuzluk

zıt(karşıt) anlam Havasız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Havadar, Ferah

zıt(karşıt) anlam Tabi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Serbest, Hür, Müstakil

zıt(karşıt) anlam Kurmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Lağvetmek

zıt(karşıt) anlam Ketum kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boşboğaz, Geveze

zıt(karşıt) anlam Boğazlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İştahsız

zıt(karşıt) anlam Bulunmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yitmek, Kaybolmak

zıt(karşıt) anlam Asıl kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Taklit, Sahte, Kopya

zıt(karşıt) anlam Kararsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kararlı, Sebatlı

zıt(karşıt) anlam Sıkılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğlenmek, Rahatlamak

zıt(karşıt) anlam Sorun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çözüm

zıt(karşıt) anlam Dinamik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketsiz, Sabit, Statik

zıt(karşıt) anlam Evvel kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ahir, Sonra

zıt(karşıt) anlam Sarhoş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayık

zıt(karşıt) anlam Bedelli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bedava, Karşılıksız

zıt(karşıt) anlam Cıvık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Katı, Terbiyeli

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Ekleyin, Katkı Sağlayın...

                    Kelime :
 Zıt (Karşıt) Anlamı:
                  Ekleyen :

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3159