Eğitim Sitesi

11.Sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları(test)

11.Sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları(test)

11.SINIF FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1-) Toplumlar bugün sahip oldukları bilgiler den yola çıkarak geleceklerindeki bilimsel buluşların ne düzeyde olabileceğini kestirebilirler.
Parçada bilimin hangi özelliğinin üzerinde durulmuştur?

A)Öngörülülüğü    B) Nesnelliği     C)Birikimliliği     D) Deneyselliği    E)Akılcılığı

 

2-)" Bizim bu dünyadaki davranışlarımız isteğimize göre şekillenmez ; Çünkü üzerimizdeki baskı öyle davranmamıza neden olmaktadır, seçimlerimizi belirleyen şartlar bizde değil, dışımızdadır." Diyen biri aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasın yapmış olabilir?
A) Liberteryanızm      B)Otodeterminizm         C)İndeterminizm       D) Fatalizm        E) Determinizm


3-) "Uymakla zorunlu olduğumuz kurallar kişiliğimizi baskı altına alır, kişiliğimizi ,doğallığımızı bozar ,oysa insan doğası gereği iyidir. Her türlü yasa insan yaratıcılığını ve hareket alanını daralttığı için ,yasanın her türlüsünü reddetme yok etmek gerekir"
Böyle bir düşünceye sahip birinin savunacağı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hedonizm      B)Egoizm        C) Anarşizm       D)Fayda ahlakı        E)Sezgi ahlakı


4-) "Ben işime başlarken , üzerimdeki önlüğü çıkarır , düşüncelerimi kapıda bırakırım." Diyen bilim adamı aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
A) Pragmatizim               B) Emprizm              C) Rasyonalizim            D) Bilim etkinliktir               E) Bilim üründür


5-)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ütopia ve Güneş ülkesinin farklı özellikleri bir arada verilmiştir?
A-) Çalışma saati  - inanç - mülkiyet
B-)Aile - çalışma saati - inanç
C-) Evlilik yaşı - lider seçimi - inanç
D-)Dinsel hoşgörü - üretim - çalışma saati
E-)Lider seçimi - mülkiyet - inanç


6-)I-Sanatta estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten'dir.
II-Sanat , estetik kavramını içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır.
III-Zanaat faydaya dayalı ürünler ortaya koyar.
dersimiz.com
IV-Sanatı oyun olarak gören filozof Schelling'dir
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?

A)I-III-IV                 B)I-III                C)I-II-IV            D)I-II-III-IV             E)II-III-IV


7-)Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde istenen ütopyalar bir arada verilmiştir?
A-) Yeni Dünya  -  Güneş Ülkesi  -  Ütopia
B-) Devlet  -  1984  -  Güneş Ülkesi
C-)Devlet  -  Ütopia  -  Yeni Dünya
D-) Ütopia  -  Devlet  -  Güneş Ülkesi
E-)1984  -  Ütopia  -  Devlet

 

8-)Ortak estetik yargıların varlığını reddeden ve kabul eden düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A) Epikür-Kant                 B)Bergson-Croce         C)Croce-Stirner     D)Platon-Aristo                E)Croce-Kant

 

9-)" İçinde yaşadığımız evrendeki tüm varlıklar kutsaldır, onun için her şeye saygı duymalıyız Çünkü; Her şey tanrının bir kendini açmasıdır ve her şey tanrının "öz"'ünü taşımaktadır." Diyen birinin  görüşü aşağıdaki kavramların hangisiyle paralellik göstermektedir?
A) Teizm        B) Deizm        C) Panteizm       D) Ateizm       E) Agnostisizm

 

10-) aşağıdakilerden hangisi klasik bilime ait bir görüş değildir?
A) En ideal bilim matematiktir
B) Bilimsel bilginin çözemeyeceği hiçbir sorun kalmayacaktır.
C) Tümevarımsal yöntemlerle genel yasalara varılacaktır.
D) Bütün bilimlerin kullanacağı ortak bir yöntem olmalıdır.
E) Bilimsel açıklamalar nedenselliğe dayanmak zorunda değildir

 

11-) I- Nesnellik
       II-Sorgulayıcılık
       III- İnançları güçlendirmek
       IV-Belli bir dinin açıklamasını yapmak
       V-Herhangi bir dini değil genel din olgusunu ele almak.
Yukarıdaki özelliklerin hangileri din felsefesine aittir?

A)III-IV               B) I-II-IV              C) I-II-IV-V         D) I-II-V              E) II-III-IV

 

12-)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrının varlığını kabul eden
Görüşler bir arada verilmiştir?

A)Teizm-Fatalizm-Deizm
B)Panteizm-Deizm-Teizm
C) Agnostisizm-Panteizm-Deizm
D) Ateizm-Deizm-Teizm
E) Liberteryanizm-Teizm-Panteizm

 

13-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde evrensel ahlak yasasını objektif niteliklerde bulan filozoflar bir arada verilmiştir?
A)Platon-Aristo-Farabi-Sartre
B) Nietzsche-Farabi-Sokrates-Aristo
C) Platon-Farabi-Bergson-Aristippos
D)Platon-Sokrates-Kant-Farabi
E)Kant-Farabi-Bergson-Hobbes


14- Doğada mükemmellik yoktur. Sanatın amacı ideal ve mükemmel olandır. Bu mükemmelliği hayal gücünü ,yaratıcı yanını kullanarak sanatçı kendisi yaratı diyen .........dir/dur/tur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Platon           B) Croce         C) Aristo          D) Schiller        E) Kant


15-) Aşağıdaki seçeneklerden (üstteki eser alttaki yazar) hangisinde eser- yazar eşleştirmesi doğru verilmiştir?
A-) Güneş ülkesi - Ütopia - Devlet - Yeni dünya - 1984
T. Moore        _ Huxly _ Platon   _ Campanella - Orwell
B-) Yeni dünya -  1984-    Güneş ülkesi-     Ütopia  -   Devlet
Orwell      _  Huxly_ Campanella -   T. Moore  -  Platon
C-)     Ütopia  _    Devlet _  Güneş ülkesi - Yeni dünya_ 1984
T. Moore  -   Platon_    Campanella _  Huxly         _ Orwel
D-)   Devlet    _ Güneş ülkesi_   Yeni dünya_    Ütopia   _1984
T. Moore  __    Orwel     _      Campanella _  Huxly   _ Platon
E-)    1984  _   Yeni dünya  _ Güneş ülkesi_  Ütopia  _ Devlet
Orwel  _     T. Moore    _  Platon    _       Huxly   _ Campanella


16-) -Bu egemenlik biçimi kaynağını  tanrı tarafında verildiğine inanılan liderin kişiliğinden alır.
       -Liderde üstün niteliklerin var olduğunu inanılır ve sorgusuz itaat edilir.dersimiz.com
Yukarıda tanımı yapılan egemenlik türü hangisidir?

A)Geleneksel   B) Karizmatik   C) Oligarşi   D) Demokratik  E)Aristokrasi

17-)  I-Kişisellik
        II-Yaratıcılık
        III-Kalıcılık
        IV-Evrensellik
       V-Özgünlük
Yukarıdaki özelliklerin hangileri sanat eserinde bulunur?

A)I-II-III-IV-V            B)II-III-V      C) I-II-III    D)II-V     E)I-III-V
 
18-)  Kuhn'a göre bilim öncesi dönemde belli bir bilimsel bakış açısı yoktur. Bundan dolayı bir çok yöntem ve kuramlar kullanılır, bunların içinde biri zamanla kendini kabul ettirir ve değer kazanır. Belli bir bilim adamı topluluğunun kabul ettiği bu bakış açısını Kuhn   ..........    olarak adlandırır.
Boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse doğru olur?
A) Bilim etkinliktir          B) Bilimsel devrim        C) bilim üründür         D) Paradigma             E)  Doğrulanabilirlik

19-)  .  "Tanrı sınırsız gücüyle her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratmıştır, o evreni yarattıktan sonra bir daha onunla meşgul olmaz, sadece bir izleyicisidir." Diyen akılcı öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deizm          B) Panteizm         C) Teizm        D)Teoloji    E) Agnostisizm
 
20-)-İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güç.
 -Yapılması istenmeyen ,değersiz, faydasız olan.
 - Ahlaki açıdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlar.
 -Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar.
Yukarıdaki  açıklamalarda aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yoktur?

A)Vicdan           B) Erdem        C) Kötü       D) Ahlak yasası          E) Ödev
                                                                                    BAŞARILAR
                                                                                     ZİYA ÖZCAN
                                                                                             F.G.Ö. 
 
CEVAP ANAHTARI :
1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E

Ekleyen: ZİYA ÖZCAN     Okunma: 164159 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular11. Sınıf Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 1521)


sorular11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı ortak sınav soruları (Paylaşım: Hüseyin TAŞKIN    Hit: 2293)


sorular11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları B (Paylaşım: Eray GÜNAL – Bülent E. BALCI    Hit: 22325)


sorular11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 4071)


sorular11. Sınıf Felsefe Dersi Karma Test Soruları-2 (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 2103)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (57 yorum yazılmış)

box Zübeyde :Sorular cok kolay tesekur ederim
box kevser :Harika <3 <3
box filiz :Çok iyi sınavda benzeri çıktı
box nafize :cok güzel ve bilgili sorulardır
box meryem : İnşallah iyi bir not alırız teşekkürler
box felsefeciyiz :çok teşekkürler inşallah aynısı çıkar
box Umut Ekşi :Çok İyi Be Dostum
box Ömür Mira :çokkkkkkkkkkkkkk güzelllllllllllllll olmuşşşşşşşşşşşşşşşş anlatamammmmmmmmmmmmm
box ibrahim.. :Çok faydalı
box Yilmaz Bakır :Soru 6 da cevap A şikki olmalidir schiller oyun kuraminin temsilcilerindendir
box Tuğba & H :çoook çoooook iyiiiiiiii yaaaaa
box Beyza :Coooooook. Kolay
box onur ayvaz :basit ama güzel sorular..
box İclal :İnşallah aynısı çıkar
box Gamzekkk :Kolay bu sorular ya
box Felsefe sınavı vaaarr :çok güzel olmuş teşekkür ederim. ancak 6. soruda hata var gibi A şıkkı daha dogru gib. Çünkü oyun olarak sanatın kurucusu demiyor.
box Gülizar :Çok güzel
box öznur :sorular çok güzeldi keşke ögretmenim olsaydın
box umut ekşi :teşekkurler cok iyi geldi
box barış erdem faceden ekle :kafan güzelmiş güle güle kullan

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box dever :Çok yararlı , ellerinize sağlı
box ceyda :yarın sınav vardı hepsı bundan cıkyotr cok sagolun :)
box Tuğba :Allah razı olsun sınavımızın hepsi tamamen bu sorulardan olucak yüksek puan alıcam sayenizde çok teşekkür ederim emeğinize sağlık..
box 12özlem :yarın sınav var umarım yapabilirim
box izmaill :tek 20.soruyu yaptım :D
box funda :çok iyi ama bizim hoca sormaz sanırım
box senem :sorular güzelde bizim hoca sormaz
box NURSEL :SORULAR FENA DEĞİL İNŞALLAH FAYDASINI GÖRÜRÜZ...
box Ayşenur :Hazırlayanlara teşekkür ederiz çok güzel olmuş.
box ezgi :tam aradığım sorular teşekkürler
box benim :Yazilida cikti o dakka internete baktim full şıkkı bile burdan sormus hepsini yaptim tesekkurler
box K.İLHAN :Çok yararlı , ellerinize sağlık.
box esra :Teşekkürler yararlı oldu:)))
box mehmet toktaş :yazdığınız için teşekkürler
box sertan :10 numara 5 yıldız
box Muallim :OKUL SINAVI ICIN COK UYGUN SORULAR TESEKKURLER
box mahmut günaşan :ziya hocam sen çukurova mezunu musun acaba 96-2000 arası
box nazike :cok güzel ellerinize sağlık
box birgül :güzel ,yararlı
box canan :mükemmel sorular umarım sınavımda yardımcı olur tşk
box yonca başak :çok güzel sorulardı teşekür ederiz paylaşımnız için
box asmin :1A-2E-3C-4E-5B-6B-7D-8E-9C-10E-11D-12B-13D-14B-15C-16B-17A-18D-19A-20E
box BERAT18 :ödevim için yararlı oldu çok teşekkürler :))
box setan23 :bu sorular cok iyi. ben öğrencilerime içinden 12 tanesini soracam. cok tesekkurler
box MEHMET :Bence de sorular cok güzel yararlı olacagına inanıyorum tşk:-,
box kubilay :çok tesekkurler
box gülcan :Super ya ful çektim emeği geçen herkese thank you:-)
box Burak :paylaşım için teşekkürler. Emeğinize sağlık
box yüsra :Bencede sorular harika eminim faydasını göricem
box beyza :Bence de sorular cok güzel yararlı olacagına inanıyorum tşk:-)
box orçun :eliyize savlıkkkk
box Nusret :Güzel sorular elinize sağlık
box Sami :emeğinize sağlık sorular cok kaliteli
box cafer barak :emeğinize sağlık sınavd bana yardımcı olacağına inanıyorum..
box yusuf : sizlerde olmasanız bu sınavı geçemek
box merlike :süper süper süper 1 doğru 2 yanlış
box ebrar :teşekkür ederimm emeğinize sağlık

Kız Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön