Eğitim Sitesi

11.Sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları A

11.Sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları A

FELSEFE DERSİ 11. SINIFLAR  I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) Nietzche-Nihilizm

B) Husserl- Fenomenoloji

C) Descartes- Monizm

D) Mark-Materyalizm

E) Platon-İdealizm

 

2.) "Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. O hâlde varlık algıdan ibaret olamaz. Tam tersi ne varlık, var olduğu için varlığın algısı vardır."

Aşağıdakilerden hangisi Aristotele s'in bu düşüncesiyle

tutarlı değildir?

A) Varlık, zihnin bir üretimi değildir.

B) Varlık kişiden kişiye değişmez.

C) Varlık ile düşünce arasında bir denklik vardır.

D) Var olmayanın algısı da olmaz.

E) Varlık, değişimden ibaret tir.

 

3.) Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de

ürün verir  ve kendisi ortadan kalkar.

Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) İdea

B) Diyalektik

C) Biçim

D) Yokluk

E) Fenomenoloji

 

4.)"Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alırken en

genel ve en temel sorgulamaları yapar."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A) Oluş nedir?

B) Varlık nedir?

C) Varlık kaç tanedir?

D) Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?

E) Zihin ve duyu organlarımızın ulaşamadığı bir

varlık var mıdır?

 

5.) "Güzelliğin on para etmez şu bende ki aşk olmasa " diyen Aşık Veysel ile "Var olmak algılanmış olmaktır." diyen

Berkeley'in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden

hangisinin vurgulanmasıdır?

A) Soyut olanın önemsiz olduğu

B) Somut olanın önemsiz olduğu

C) Asıl olanın nesne olduğu

D) Asıl olanın özne olduğu

E) Değerlerin belirsiz olduğu

 

6.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) Platon-İdealizm

B) Aneksimenes-Monizm

C) Demokritos-Plüralizm

D) Hobbes-Materyalizm

E) Herakleitos-Düalizm

7.) - Var olan her şey maddedir.

     - Duyum ve düşünce, insan organizmasının bir

        hareketidir.

     - Evren de hiç bir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir

        nedensellik sonucun da ortaya çıkar.

Bu görüşler  aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

A) Materyalizm

B) İdealizm

C) Pozitivizm

D) Emprisizm

E) Rasyonalizm

 

8.) " İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales  suyu,  Anaksimenes havayı,  Herakleitos ateşi göstermiştir."

Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales,  Anaksimenes ve Herakleitos'un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?

A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme

B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma

C) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama

D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme

E) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama

 

9.) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.

Anaksimandros : Doğada var olanların "apeiron belirsi z" adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen

havadan oluşmuş tur.

Empedokles : Her şeyin dört  temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.

Buna göre adı geçen filozoflar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?

A) Evren değişir mi?

B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?

C) Bilgimiz ne ile başlar?

D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?

E) Sonsuz olan nedir?

 

10.) "Bir çete çatışmasında çete üyeleri tarafından kurşuna dizilerek acımasızca öldürülen polis  memuru Alex Murphy'nin bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir ve Robo Cop adı verilir. Artık o yarı insan, yarı robottur."

Paragrafta anlatılanlar, aşağıdaki filozoflardan en fazla hangisinin görüşleriyle savunulabilir?

A) Le Mettrie        B) Descartes       C) Platon

D) Spinoza            E) Farabi

 

11.) "Platon'a göre asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş hâlinde 

          bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır."

Platon tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?

A) İyi    B) Akıl   C) İdea    D) Madde    E) Fenomen

 

12.)"Çocuklar, çizgi film kahramanı Hayalet Casper'ın

gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Fakat yetişkinler  

arasında da varlığın sadece madde olmadığına inananlar vardır."

Aşağıdakilerden hangisi, Casper'ın mevcudiyetine inanmasa  bile,  ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?

A) Pragmatist

B) İdealist

C) Varoluşçu

D) Materyalist

E) Rasyonalist

 

13.) Platon'a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

A) Güzellik

B) Cesaret

C) İyilik

D) Adalet

E) İyi insan

 

14.) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

A) Gerçek var olan nedir?

B) Varlığın ana maddesi (Arkhe'si) nedir?

C) Varlık birlik midir? Çokluk mudur?

D) Vahiy mümkün müdür?

E) Evrende nasıl bir düzen vardır?

 

15.)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

A) Demokritos B) Platon C) Hegel  D) Husserl E) Lao Tse

         Eray GÜNAL-Emin NERGÜZ

 

Doğru :..     Yanlış:..

 

Aldığı not:....X 5 =....+....=......

 
 

Aşağıdaki kavramları doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.(2,5x10=25 puan)

 

 

 

Nihilizm

 

İdea

 

Ontoloji

 

Metafizik

 

Düalizm

 

Diyalektik

 

Materyalizm

 

Agnostisizm

 

Plüralizm

 

Logos

 

1. Var olanların gerçek doğasını, ilkelerini ortaya koyan felsefe disiplini.

2. Varlıkları, birbirini izleyen üç aşamalı (tez-antitez-sentez) olarak açıklayan yöntem.

3. Herakleitos 'ta evrene hakim olan  her şeyi düzenli bir şekilde değiştiren akıl, yasa.

4. Her türlü bilgiyi varlığı reddeden görüş.

5. Varlık bilim.

6. Varlığın bilinemeyeceğini ileri süren görüş.

7. Birbirine indirgenemeyen iki ayrı varlık ögesi olduğunu kabul eden öğreti.

8. Gerçekliğin ikiden çok ilke ile açıklanabileceğini kabul eden görüş.

9. Asıl varlığın madde olduğunu savunan görüş.

10. Platonda sırf düşünmeyle kavranabilen asıl gerçeklik.

 

 

 

A gurubu

1

C

2

E

3

B

4

D

5

D

6

E

7

A

8

C

9

B

10

A

11

C

12

B

13

E

14

D

15

E

 

 

 

Ekleyen: Eray GÜNAL-Emin NERGÜZ     Okunma: 185760 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular11. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 2899)


sorular11. Sınıf Psikoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 1896)


sorular11. Sınıf Türk Edebiyatı dersi test soruları ve cevapları (Paylaşım: Üyeler    Hit: 2961)


sorular11. Sınıf Felsefe Dersi Karma Test Soruları-2 (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 2141)


sorular11.Sınıf sosyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı ortak sınav soruları (Paylaşım: Hüseyin TAŞKIN    Hit: 2347)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (46 yorum yazılmış)

box Tuğrul :seçici ve güzel sorular var. yazılıda işime yarayabilir
box sevoo :iyi değil
box öznur :felsefeyi sevmem
box Tuğrul :Teşekkürler..
box hakkı :tesekkurler
box çınarhoca :6.sorunun doğru cevabı nedir sayın hocam ?
box bağyan çiğdem :) :sorular çok kolay ya keşke sınavda da böyle çıksa :):):):)))))
box felsefe :B grubunerde
box snowflake :) :harika :) :) :)
box baran :süper teşekkür ederiz :)
box Tugay :Abi şu eşleştirmelerin cevabı yok mu ya
box Ayşe KAYA :Ya anlamıyomki sınavda oturup Düşünürüm kağıdada düşünüyorum hocam derim diye yazarım
box Rumeysa :Çok iyi ama eşleştirmelerin cevabı olsaydı iyiydi
box ahmee :harikka bişey çok sağolun
box zehra :en sıkılmadığım ders ama en ortalaması düşük ders nasıl oluyorsa :)
box zehra :ahh bu felsefe hayattan soğutcan
box mervee :begendimm :))
box merve tan :eşlestirmenin cevabi olsaydi iyi olurdu oln tesekkur
box Muhammed :Felsefe dersini gördüğümüzden beri okulun din ortalaması düştü
box çigdem :Eşleştirmelerin cevabı yok mu yaaa; (((

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın...

box osman ALKAN :biraz düzen ve biraz dizayn. lütfen!!!
box ALPER :bu ne biçim bi ders böyle servet-i fünun edebiyatı bile felsefeden kolay.
box Betül :Harika ! Umarim felsefe hocasi bu tür sorular sorar. Teşekkürler. :)
box ali kaba :iyi güzel ama cvpları nerden eşleştirmelerin
box dilara :cok tesekkurler kolayve mantıklı sorular
box by filozof :Çok teşekkürler...
box sena :sorular çok kolay teşekkürler
box mustafa :teşekkürler emeğe saygı
box beyza :idare eder dicemde süpermiş .s.s
box nur :sorular cook güzel tesekkürler
box suzan :gerçekten çok güzel hazırlanmış
box Tuncy :Olamaz çok zor bu nedir ya böyle ders olmaz olsun
box gökhannnnnn :Çok harkulade olmuş işimize yarar inşşşşşşallllllllllllhhhhh;D
box gülnur :inşAllah hocamız böyle sorar :) gayet güzel sorular var
box Aslan :Sorular Süper Umarım işimize yarar. :)
box Ayşenur :Çok iyi hazırlanmış tavsiye ederim
box çağla,darin,ceren :gerçekten çoooooook güzellll sorular inşallah işimize yarar...:):):)
box hilal :sorular zor ama bir çoğunu doğru yaptım . teşekkürler..
box aykut :hersey icinn saolunnn
box ilhan :sorular çok güzel inşallah işime yarar teşekürler
box melek :çok teşekkürler inşallah işime de yarar
box buse kose :cok zor ya ama umarim bunlardan cikar cevaplari ezberledim
box ECEM :FELSEFE SORULARI ÇOK GGÜZEL OLMUŞ
box MAVİLİXX114 :GERÇEKTEN ÇOK FAYDALI OKULDA KİLERİN AYNISI TEŞEKKÜE EDİYORUM BUNLARI HAZIRLAYANLARA
box esra :çok iyi olmuş sorular...
box ülkücan :felsefe dersi için çok iyi bir sınav soruları burdan çalışmaya dewam edeceğim :D

Arabalı Oyunları Oyna

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön