Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

11. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Sınava Hazırlık Test Soruları ve Cevapları-8

11. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Sınava Hazırlık Test Soruları ve Cevapları-8

1. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası hangisidir?
A) 1924         B)1 839 
         C) 1923           D) 1921           E) 1876
2. Aşağıdakilerden hangisi AB üyesi değildir?
A) Fransa    B) Estonya    C) Hırvatistan   D) Danimarka    E) Almanya
3. İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Hangileridir?
A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Hukukçular Komisyonu
C) İnsan Hakları İçin Uluslar Arası Birlik
D) Uluslar Arası Pen Kulübü
E) Hepsi
4.Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
A)Başbakan    B)Milletvekili     C)Muhtar    D)Kaymakam     E)TBMM Başkanı
5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
A) Başkenti Ankara’dır      B) Dili Türkçedir     C) Dini İslam’dır      D) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir       E) Marşı İstiklal Marşıdır
6. Yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
A) Başbakan     B) Mahkemeler     C) TBMM     D) Anayasa Mahkemesi     E) Halk
7. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
A) Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
B) İnsan hakları verilmez, tanınır
C) Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır
D) İnsan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir
E) Hepsi
8. Haksızlığa uğrayan bir kişi ilk iş olarak ne yapmalıdır?
A)Gösteri Yapmak    B)Miting Yapmak    C)Grev Yapmak    D)Dilekçe Yazmak    E)Ses çıkarmamalı
9. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
A) 40       B) 35       C) 30       D) 20       E) 25
10. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?
A)10 Aralık 1948     B)10 Mart 1948     C)10 Aralık 1968     D)10 Mart 1968     E) 10 Kasım 1946
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
a) Başkenti Ankara dır       b) Dini İslam’dır    c) Dili Türkçedir      d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.
B. Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.
C. Birey, demokrasilerde, vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.
D. Demokrasilerde birey pasif değil, aktif vatandaştır.
13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Devletin egemenliği sınırsız ve keyfi bir iktidar değildir.
B. Devlet iktidarının sınırları öncelikle anayasalarda yer alır.
C. Devlet iktidarının kaynağı halktır.
D. Çağdaş demokrasilerde egemenlik ilahidir.
14. Laiklik ilkesi, anayasamızda ilk kez hangi yıl yer almıştır?
A. 1937  B. 1921  C. 1924  D. 1961
15. Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunuesasi               b) Senedi Ittifak         c) Tanzimat fermanı      d) Islahat fermanı
16. Ülkemizde vatandaşlardan bazıları seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.
Anayasamızda oy kullanamayacağı belirlenen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Silah altında bulunan er ve erbaşlar                B) Askeri öğrenciler
C) Ceza evinde bulunan hükümlüler                    D) Öğretim görevlileri    
17. Ülkemizde kadınların seçme seçilme hakkı yoktu. Ancak 1930 yılında belediye seçimlerinde kadınlar bu hakka sahip oldu. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu gösterir? dersimiz.com
A) Hukuk, hakların korunması için vardır.
B) Hak kavramı toplumlara göre değişiklik göstermez.
C) Daha önce hak olmayan bir durum, yeni yasalarla hak olarak benimsenebilir.
D) Hak kavramı, insanların toplum halinde yaşaması sonucu ortaya çıkmıştır.
18. Bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli değildir?
a) kısıtlı olmamak                        b) en az ilkokul mezunu olmak
c) 25 yaşını doldurmak                d) üniversite mezunu olmak
19.  Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?
a) Yarı doğrudan demokrasi          b) Temsili demokrasi             c) Doğrudan demokrasi              d) Tek partili demokrasi
20. Toplumsal yaşamda farklı düşüncelerin bir arada bulunması, herkesin düşüncelerini açıklayabilmesi ve kendini ifade edebilmesi hangi demokrasi ilkesiyle ilgilidir?
a) Anayasacılık           b) Eşitlik        c) Milli Egemenlik         d) Çoğulculuk
21. Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişiye kendisini değerli hissettiren örnek bir davranış değildir?
A. Başarılı bir insanı başarısından dolayı kutlamak
B. Karşımızdaki kişiyi niteliklerinden dolayı övmek ve onaylamak
C. Ailemizden birinin veya çevremizdeki kişilerin doğum gününü hatırlamak
D. Arkadaşımızın her dediğini ve her davranışını onaylamak, kabul etmek
22. İnsanoğlu adaleti, bir elinde terazi, diğerinde kılıç bulunan ve gözleri bağlı olan bir kadınla sembolize etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının bu biçimde sembolize edilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
a) Hakların insanlara eşit dağıtılması
b) İnsanlara ırk,c insiyet vb. ayrım gözetilmeden davranılması
c) Aynı düşünceye sahip bireylerin korunması
d) Suç işleyenlerin cezalandırılması
23. Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?
a) Her insan bir dünyadır. – Herbert
b) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. - Cicero
c) İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür  - Leibniz
d) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. - FriedrichHolderin
24.
Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben sac mıyım?


Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?

Âşık Veysel’in yukarıda verilen şiirinde
I.   Eşitlik          II.  Hoşgörü          III. Özgürlük           IV. Çalışkanlık
gibi kavramlardan hangilerine değindiği söylenebilir?

a) I ve II      b) I ve III       c) II ve III     d) III ve IV
25.

 İfadeler Benzer  Farklı Benzer Farklı
 İlgilerimiz    x
 Yeteneklerimiz     x
 Fiziksel Özelliklerimiz    x
 Giyim tarzımız      x
 Parmak İzimiz     x

Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler               
b) Her birey özeldir dersimiz.com
c) İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir                                                      
d) Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz
26. Çevremize baktığımızda herkesin ilgi ve yeteneğine göre farklı işler yaptığını görürüz. Kimi bakkal, kimi kasap, kimi ayakkabı tamircisi, kimi tesisatçı, kimi doktor, kimi, öğretmen, kimisi de polistir. Bu işlerin her biri toplumun bir ihtiyacını karşılar. Sıraladığımız bu mesleklerin biri diğerini tamamlar. Toplumdaki bireylerin huzurlu bir şekilde birlikte yaşamasına yardımcı olur.
Buna göre;
I. İnsanlar birey olarak toplumun bir parçasıdır
II. Topluma faydalı olabilmek için en çok kazanç sağlayan meslekler tercih edilmelidir
III. Her birey yaşamını sürdürebilmek için diğer bireylere ihtiyaç duyar
Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

a) Yalnız I    b) I ve II     c) I ve III    d) II ve III
27. Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey
B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşcayan her insan
C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler
D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

Ekleyen: Editör     Okunma: 5987 kez

tags

Benzer Yazılı Sınav Soruları

sorular11. Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 5122)


sorular11. Sınıf Sosyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları (Paylaşım: mebuzman    Hit: 8044)


sorular11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.yazılı soruları ve cevapları (Paylaşım: İsmail Hakkı FEYZİOĞLU    Hit: 43812)


sorular11.Sınıf Almanca dersi 2.dönem 2.yazılı sınav soruları ve cevapları (Paylaşım: H.Karaca    Hit: 10544)


sorular11. Sınıf Psikoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları (Paylaşım: Murat ÖZBİRECİKLİ    Hit: 22801)


nextİçerik Hakkında Yorum Yazın...

Yazan:    

next YAZILAN YORUMLAR (1 yorum yazılmış)

box yagmur melda kaymaz :sagolun sınavımdan 100 aldım

Online Flash Oyun Sitesi

Reklamlar

Yazılı Sınav Soruları - İlkokul - Ortaokul - Lise Soru Bankası >> Sayfasına Dön