Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü TDK Sözlük

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Ulviyet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yücelik

eş yakın anlam Tazyik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Basınç, Zorlama

eş yakın anlam Açılmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Boşalmak, Genişlemek, Bollaşmak, Delinmek, Yırtılmak

eş yakın anlam Sapıtmak kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Delileşmek, Saçmalamak

eş yakın anlam Savurgan kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Müsrif

eş yakın anlam Ayrıksız kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İstisnasız

eş yakın anlam Çilenti kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Serpinti

eş yakın anlam Dar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Ensiz, Kıt, Elverişsiz, Zorlukla

eş yakın anlam Aldırmaz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Lâkayt, Kayıtsız

eş yakın anlam Hususi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Özel, Spesiyal

eş yakın anlam Telmih kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Anıştırma

eş yakın anlam Kalender kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Alçakgönüllü

eş yakın anlam Bilhassa kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Özellikle, Hele, Her Şeyden Önce, Başta, Özellikle, En Çok, Mahsus

eş yakın anlam Fesat kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bozukluk, Arabozucu, Karışıklık

eş yakın anlam Telepatik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uzduyumsal

eş yakın anlam Reaksiyon kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tepki, Tepkime

eş yakın anlam Bivefa kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Vefasız

eş yakın anlam Hazmetmek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sindirmek

eş yakın anlam Beynelmilel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uluslararası, Milletlerarası, Enternasyonal

eş yakın anlam Aşkın kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Geçkin, Üstün, Çok, Fazla

eş yakın anlam Dilek kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İstek, Arzu, Murat, Temenni, Talep

eş yakın anlam Kasımpatı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Krizantem

eş yakın anlam Yerel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Mahalli

eş yakın anlam Devran kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Talih, Dünya, Kader, Baht, Zaman

eş yakın anlam Fantastik kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Düşlemsel, Düşsel

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 8336