Eğitim Siteleri

Eş ve Yakın Anlamlı, Anlamdaş Sözcükler Kelimeler Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Eş / Yakın Anlamını Arayın

eş yakın anlam Tariz kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İğneleme, Taşlama

eş yakın anlam Mülazım kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Teğmen

eş yakın anlam Muvaffakiyet kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Başarı

eş yakın anlam Sevgi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Aşk, Sevda

eş yakın anlam Yazışma kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Haberleşme, Muhabere

eş yakın anlam Terkip kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bileşim, Tümleme

eş yakın anlam Kâhya kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Kizir

eş yakın anlam Nişane kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Nişangah, Hedef, Eser, İz, Belirti

eş yakın anlam Muzaffer kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Yengici

eş yakın anlam Resul kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Peygamber, Elçi, Yalvaç

eş yakın anlam Dışbükey kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Konveks

eş yakın anlam Şanssız kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Uğursuz

eş yakın anlam Muhteşem kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Görkemli

eş yakın anlam Ur kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Tümör

eş yakın anlam Adres kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Bulunak

eş yakın anlam Umumi kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Genel

eş yakın anlam Zamsız kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Artırımsız

eş yakın anlam Güzün kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Sonbaharda

eş yakın anlam Bahar kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı İlkyaz

eş yakın anlam İlkel kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Gayri medeni, İptidai

eş yakın anlam Tedavül kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dolaşım

eş yakın anlam Vitalizm kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Dirimselcilik

eş yakın anlam Anlamlı kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Manalı, İmalı, Manidar, Mantıklı

eş yakın anlam Kamuflaj kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Saklama, Gizleme

eş yakın anlam Nalın kelimesinin eş ve yakın anlamı, anlamdaşı Takunya

Eş / Yakın Anlamlı Kelimeler-Sözcükler Ekleyin, Katkı Sağlayın...

                    Kelime :
 Eş / Yakın Anlamı:
                  Ekleyen :

eş yakın anlam EŞ VE YAKIN ANLAMLI / ANLAMDAŞ KELİMELER

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler-sözcükler denir.

* Bunlar cümlede birbiriyle yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında değişiklik ve bozulma olmaz. Yukarıda örnekler verilmiştir.

* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları, cümle içindeki kullanımlarından belli olur. Yani bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları karşımıza çıkabilir.
Örnek :
- Kömür karası gözleri ışıl ışıl parlıyordu. (Kara-Siyah)
- Dost, kara günde belli olur. (Kara-Kötü)

* Eş anlamlılıkla ilgili sorular, bazen "altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam", "hangisinde...anlamı vardır?" gibi de sorulabilir.


Anlamdaş (eş anlamlı) olmadıkları halde zaman zaman birbirinin yerine kullanılan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek gibi.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 7526