Eğitim Sitesi

pOH Nedir? pOH Hakkında Kısaca Bilgi

pOH Terimi Hakkında Bilgiler

pOHKimya Terimi Olarak pOH:
Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Fotokimyasal tepkime: Işığın etkisiyle gerçekleşen kimyasal tepkimeler. devam et

  box Sterik etki: Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime hızına etkisi. devam et

  box Arrhenius Asidi: Hidrojen içeren ve sulu çözeltide hidrojen iyonları (H+) veren bileşik. devam et

  box Radikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam et

  box Parafin: 1- Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün. 2- Doymuş hidrokarbonların genel adına parafinler ya da alkanlar denir. Metan, etan, propan gibi gazla devam et

  box Işın Tedavisi: Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi. devam et

  box Çöktürme: İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yöntemi. devam et

  box Radyoopak: X ışınlarını geçirmeyen. devam et