Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

f - bloku Nedir? f - bloku Hakkında Kısaca Bilgi

f - bloku Terimi Hakkında Bilgiler

f - blokuKimya Terimi Olarak f - bloku:
Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Yükseltgenme Tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayısını arttıran tepkime. devam et

  box Uyarılmış Atom: Elektronları üst katmana geçmiş olan atom. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box İstemli değişim: Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim. devam et

  box Katalitik: Reaksiyon hızını değiştirmeyle ilgili olan. devam et

  box Konsantrasyon: Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti den devam et

  box Arenler: Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad. devam et

  box Oda koşulları: 25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları. devam et