Eğitim Sitesi

Zorla Kültürleme Nedir? Zorla Kültürleme Hakkında Kısaca Bilgi

Zorla Kültürleme Terimi Hakkında Bilgiler

Zorla KültürlemeFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Zorla Kültürleme:
Yabancı bir kültürün baskısı yoluyla kültür değişmesinin sağlanması.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Çevre: Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıcıları (uyaranları) içerir. devam et

  box Din: 1- Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. 2- Bu nitelikteki inançları kur devam et

  box İnformel: Biçimsel olmayan, resmî olmayan. devam et

  box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

  box Düzen: Belli bir toplumda, bir arada yaşamayı mümkün kılan ilişkilerin, o toplumun gereksinimlerine uygun olarak hukuk temelleri üzerine kurulmasıdır. devam et

  box Kuram: Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar bütünü. devam et

  box Duygu: Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim. devam et

  box Açımlamak: Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak. devam et