Eğitim Sitesi

Zincirleme Reaksiyon. Nedir? Zincirleme Reaksiyon. Hakkında Kısaca Bilgi

Zincirleme Reaksiyon. Terimi Hakkında Bilgiler

Zincirleme Reaksiyon.Kimya Terimi Olarak Zincirleme Reaksiyon.:
Nükleer fizyon reaksiyonundan 235U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturması. Oluşan bu yeni nötronlar sayesinde reaksiyon büyüyerek ilerler

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Serbest radikal: Yüksek etkinlikte, eşleşmemiş elektron içeren molekül parçacığı. devam et

  box Sirke: Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılan asetik asit içeren sulu çözelti. devam et

  box Van Der Waals Kuvvetleri: Moleküllerin geçici olarak bir uçlarının pozitif, diğer uçlarının negatif olması sonucu oluşan çekim kuvveti. devam et

  box Kütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eden yasa. devam et

  box Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur. devam et

  box Nötr: Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz. devam et

  box Küresel simetri: Bir element atomunun değerlik orbitallerinin tam ya da yarı dolu olma hali. devam et

  box Monosakkarit: Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül. devam et