Eğitim Sitesi

Zımmi Nedir? Zımmi Hakkında Kısaca Bilgi

Zımmi Terimi Hakkında Bilgiler

ZımmiTarih Terimi Olarak Zımmi:
Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşayan gayrimüslim halk.

 

ZımmiOsmanlıca Terimi Olarak Zımmi:
İslam devletinin hakimiyetini kabul etmiş ve cizye ödeyen Müslüman olmayan halk.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kölemen: Çerkez kölelerden ve bunların soyundan gelenlerde, Kıpçak Türklerinden Mısır'da ve Trablusgarp'ta meydana getirilen asker. Memlûk devam et

  box Kağan: Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator. devam et

  box Mahzı Safa: Mutluluk sebebi. devam et

  box Vahiy: Dinî inanışa göre Allah tarafından bir düşüncenin ya da buyruğun peygambere bildirilmesi. devam et

  box Karlofça Antlaşması: Avusturya, Lehistan, Venedik ve Osmanlı Devleti arasında imzalandı. 1. Temeşvar ve Banat Yaylası dışında kalan bütün Macaristan ve Erdel Avusturya' devam et

  box Müstahkem: Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış. devam et

  box Resim: Osmanlı Dönemi'nde kimi eşyadan ya da işlerden alınan vergi. devam et

  box Mozaik: Küçük boyutlu renkli cam ya da taş parçacıkların ıslak harç içine birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan resim veya bezeli yüzey. devam et