Eğitim Sitesi

Zilyetliğin Havalesi Nedir? Zilyetliğin Havalesi Hakkında Kısaca Bilgi

Zilyetliğin Havalesi Terimi Hakkında Bilgiler

Zilyetliğin HavalesiHukuk Terimi Olarak Zilyetliğin Havalesi:
Devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde, mülkiyetin devri amacıyla devredenin, bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstihsal: Üretim; üretme; elde etme devam et

  box Tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam et

  box Harâc-ı mukaseme: arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi devam et

  box Yargıtay: Temyiz mahkemesi, bir üst derece mahkemesidir. Hukuk ve ceza mahkemelerinden verilen kararların denetim mercii. Hukuk ve cezâ dairelerinden oluşur. He devam et

  box 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: (Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil devam et

  box Çek: Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi devam et

  box Rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyaz devam et

  box Refik: arkadaş devam et