Eğitim Sitesi

Zilbahar Cilt Nedir? Zilbahar Cilt Hakkında Kısaca Bilgi

Zilbahar Cilt Terimi Hakkında Bilgiler

Zilbahar CiltYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Zilbahar Cilt:
Üzerine ezme altınla, fırça kullanılarak geometrik çizgiler çizilmiş, kesişen hatlar arasına yaldız ve noktalar konulmuş deri ciltlere verilen ad. Kafes de denilmiştir. Süsleme, kapağın ortasını veya bütün yüzünü kaplar. Bazen cilt mahfazasında da aynı süsleme görülür. 19. Yüzyılda çok rastlanır. Kelimenin zerbahar şeklinde söylenmesi gerektiğini ileri sürenler varsa da, kayıtlarda hep zilbahar olarak geçmiştir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Figüratif Hat Sanatı: Figüratif Hat Sanatı, figürlerle hat elemanlarını değişik şekillerde bir araya getirmektedir. devam et

  box Pirinç Âharı: Âhar ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Kalemgir: Yazıya elverişli demektir. Yazı yazılırken kalemin kâğıda sürtünmeden kolaylıkla yürümesi. Kâğıtların kalemgir olması için üzerlerine âhar ve tılâ sür devam et

  box Ümmü'l-Hat (Ümmül Hat): Sülüs ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Yaldız: Altın yaldız ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Bâbüssaâde: Arz kapısı, taht kapısı. Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı olup Enderûn ve Birûn'u birbirinden ayırırdı. devam et

  box Mülâsık: (İltisaklı) bitişik. Aralık verilmeden yazılan yazı. Hat ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Tepelik Bulut: Kompozisyonların sınırlandırılmasında kullanılırlar. Desenlerin bitişini belirler. devam et