Eğitim Sitesi

Zihni Kayıt Nedir? Zihni Kayıt Hakkında Kısaca Bilgi

Zihni Kayıt Terimi Hakkında Bilgiler

Zihni KayıtHukuk Terimi Olarak Zihni Kayıt:
Bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunması

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Veraset: Mirasta hak sahibi olma devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et

  box Ahde Vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık devam et

  box İfa: Borçlanılan edimin yerine getirilmesi. devam et

  box Çatma: Deniz hukukunda gemilerin çarpışması. devam et

  box Münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış devam et

  box İstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam et

  box Müstahsil: Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici devam et