Eğitim Sitesi

Zevciyyet Nedir? Zevciyyet Hakkında Kısaca Bilgi

Zevciyyet Terimi Hakkında Bilgiler

ZevciyyetHukuk Terimi Olarak Zevciyyet:
kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tasvib: doğru bulma; uygun görme; onaylama devam et

  box Sövme: Sövmek işi, sövgü, küfretme ; Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı. devam et

  box Vuzuh: Açıklık devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Tazminat: Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararlar devam et

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box İhtilas: Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma. devam et

  box Hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten devam et