Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zemberek (Zenberek) Nedir? Zemberek (Zenberek) Hakkında Kısaca Bilgi

Zemberek (Zenberek) Terimi Hakkında Bilgiler

Zemberek (Zenberek)Tarih Terimi Olarak Zemberek (Zenberek):
Çelik veya pirinçten yapılmış ok.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ocaklı: Osmanlı Dönemi'nde Yeniçeri Ocağı'ndan olan asker. devam et

  box Nümizmatik: Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. devam et

  box Mazgal: Kale ya da sur duvarlarında bulunan, kaleye saldıranları gözetlemek, ok ve benzeri şeyler atmak için bırakılmış irili ufaklı pencere niteliğinde diş devam et

  box Haham: Musevilik'te bir Yahudi cemaatine ruhani önderlik ve dinsel öğretmenlik yapma yetkisine sahip din adamıdır. En büyük Haham, Hahambaş devam et

  box Kuva-İ İnzibatiye (Halifelik Ordusu): Kuvay-i Milliye Birliklerine ve TBMM ordularına karşı Anlaşma Devletlerinin desteği ve Osmanlı padişahının emriyle düzenlenen ordudur. Mayıs 1920'd devam et

  box Apollon: Eski Yunan'da ışık tanrısı olup, şiir, müzik, dans, aydınlık , durgunluk ve ölçülü gücü simgeler. Sembolü ok ve gümüş yay ile lirdir. devam et

  box 31 Mart Olayı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericilerin çıkardığı, İngilizlerin el altından desteklediği ayaklanma. 31 Ma devam et

  box Skolastik Düşünce: İnanç ve bilgiyi, özellikle Aristo'nun bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. Katolik kilisesini devam et