Eğitim Sitesi

Zaviye Nedir? Zaviye Hakkında Kısaca Bilgi

Zaviye Terimi Hakkında Bilgiler

Zaviyeİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Zaviye:
Küçük tekke.

 

ZaviyeOsmanlıca Terimi Olarak Zaviye:
Küçük tekkeye verilen isimdir.

 

ZaviyeTarih Terimi Olarak Zaviye:
Tekkelerin daha küçük boyuttakilerine verilen ad. Küçük tekke, ibadethane.

 

ZaviyeSanat Terimi Olarak Zaviye:
Tekkenin küçüğü, gelip geçenlerin konakladığı yer.

 

ZaviyeTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Zaviye:
Arapça, açı, köşe, evin küçük bir köşesi veya odası gibi manaları ihtiva eden bir kelime. Tekkenin küçüğüne verilen isim. Zaviyeler genel olarak, şehir ve kazaların kenarlarında, uzakça yerlerde kurulurdu. Mecaz olarak dünyaya da zaviye denir.

 

ZaviyeSosyal Bilgiler Terimi Olarak Zaviye:
1. Köşe

2. Küçük tekke.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Müstemleke: Sömürge. devam et

  box Üful: Batma. Ölme. devam et

  box Jeotermal: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için ısısı yüksek olan. devam et

  box Komite: Siyasi bir amaca ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk. Alt kurul. devam et

  box Ortodoks: Hıristiyan dininin Ortodoks mezhebinden olan kimse. devam et

  box Şeriye: İslam hukukuyla ilgili. devam et

  box Şeyhülislam: Osmanlı Devleti zamanında kabinede Sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla beraber dünya işlerine de din bakımından karısan üye (Devlet iş devam et

  box İtilaf: Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. devam et