Eğitim Sitesi

Zarar-ı Has Nedir? Zarar-ı Has Hakkında Kısaca Bilgi

Zarar-ı Has Terimi Hakkında Bilgiler

Zarar-ı HasHukuk Terimi Olarak Zarar-ı Has:
Genel zarar

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Yasa Koyucu: Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun. devam et

  box İbraz: Gösterme; meydana çıkarma; sunma devam et

  box Ara Kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma kararı. devam et

  box Müntehir: İntihar eden. Özkıyımda bulunan devam et

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Mukarrer: kararlaştırılmış devam et

  box Mülâhazât: düşünceler devam et