Eğitim Sitesi

Zarar Nedir? Zarar Hakkında Kısaca Bilgi

Zarar Terimi Hakkında Bilgiler

ZararHukuk Terimi Olarak Zarar:
Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilme.

 

ZararEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Zarar:
Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda, dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerini aşması nedeniyle doğan olumsuz fark.

 

ZararZiraat (Tarım) Terimi Olarak Zarar:
Bir olayın, bir durumun, bir şeyin yol açtığı çıkar kaybı ya da kötü sonuç, ziyan.

 

ZararBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Zarar:
Gelir ile gider arasındaki olumsuz fark.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tedabir: tedbirler önlemler devam et

  box Tedavül: sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma devam et

  box Seçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap devam et

  box Bahşetmek: Bağışlamak; sunmak; eriştirmek; vermek. devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box Telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması devam et

  box Taayyün: tayin olunma; belli olma; belirme devam et

  box Akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak devam et