Eğitim Sitesi

Zarar Durdurma Emri Nedir? Zarar Durdurma Emri Hakkında Kısaca Bilgi

Zarar Durdurma Emri Terimi Hakkında Bilgiler

Zarar Durdurma EmriEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Zarar Durdurma Emri:
Fiyatlar belirli seviyeye ulaştığında zararın minimize edilmesi için kullanılan emir türüdür.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Yeni Hisse Pazarı: Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce gerçekleşmesi durumunda, üzer devam et

  box Ayı Piyasası (Bear Market): 1- Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder. 2- Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu piyasalardır. Bu piy devam et

  box Satış (Ask, Offer): Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) satmaya istekli oldukları fiyattır. devam et

  box İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacı ile k devam et

  box Pozisyon Kapatma Emri: Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emir. devam et

  box Keşideci: Çeki düzenleyen mevduat sahibi müşteri. devam et

  box Çıkarılmış Sermaye: Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir. devam et

  box Yabancı Ortaklık: Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik sayılmayan (dışarıda yerleşik) kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yabancı serma devam et