Eğitim Sitesi

Zapta Karşı Garanti Nedir? Zapta Karşı Garanti Hakkında Kısaca Bilgi

Zapta Karşı Garanti Terimi Hakkında Bilgiler

Zapta Karşı GarantiHukuk Terimi Olarak Zapta Karşı Garanti:
Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Borç İlişkisi: 1- İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi, yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır. 2- İki taraf arasında doğan ve bunlardan devam et

  box Ahval-i Şahsiye: Hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki hallerdir : Doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabii bir çocuğu tanıma, ölüm vakıaları g devam et

  box Akd-i Sahih: Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box İstihkak davası: Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava devam et

  box Hayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese devam et

  box Vehle-i ûlâ: İlk başlangıç; birdenbire devam et

  box Ayıp: Bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan durum. devam et

  box İhtilas: Aşırma ; Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp, alma. devam et