Eğitim Sitesi

Zapta Karşı Garanti Nedir? Zapta Karşı Garanti Hakkında Kısaca Bilgi

Zapta Karşı Garanti Terimi Hakkında Bilgiler

Zapta Karşı GarantiHukuk Terimi Olarak Zapta Karşı Garanti:
Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Metruk: Terk Edilmiş. devam et

  box Tezkere-i sâmiyye: sadrazamlık makamından yazılan tezkere devam et

  box Halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box Müstakil: Bağımsız, kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan. devam et

  box Müsnet: İsnat edilmiş; yüklenmiş. devam et