eğitim sitesi
21 Ekim 2016 Cuma

Zahriye Nedir? Zahriye Hakkında Kısa Bilgi

ZahriyeYazma Eser(Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Zahriye :
1- Mektup veya kâğıdın arka tarafına yazılan yazı; arkasındaki şerh.

2- Yazma eserlerin başlık bulunan ilk sayfasından önceki, temellük kaydı bulunan, çoğunlukla tezhipli ve bazen de boş sayfalarına zahriye adı verilir. Bu sayfalarda bazen kitap başlığı, müellifi, meşkurların hükmü, bir beyit v.b. yazalar bulunur.

Fatih, devri kitaplarında zahriye çift sayfa halindedir. Kimi sayfayı tamamen kaplar, kimi de madalyon biçimindedir. Genellikle ilk sayfada kitabın Sultan Mehmed b. Murad Han'ın mütalâası için yazıldığını gösteren kayıt, ikincisinde ise kitabın ve müellifin adı vardır.

 

Benzer Yazma Eser(Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri :