Eğitim Sitesi

Yurtluk Arazi Nedir? Yurtluk Arazi Hakkında Kısaca Bilgi

Yurtluk Arazi Terimi Hakkında Bilgiler

Yurtluk AraziSosyal Bilgiler Terimi Olarak Yurtluk Arazi:
Osmanlı Devleti'nde sınırları koruma karşılığında sınır boylarında ayrılan araziye denirdi.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Defterdar: Osmanlı Devleti'nde gelir ve giderlerini düzenleyen ve bütçeyi hazırlayan görevli divan üyesin. Devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütç devam et

  box Örf: Yasa olmadığı halde toplumun bireyleri arasında ortak alışkanlık olarak uygulanan akla uygun, dince iyi kabul edilen davranış ve kurallardır. Büyükler devam et

  box Çini: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans. devam et

  box Afet: Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. devam et

  box Tulum: Gövdesi deriden yapılmış üflemeli çalgı. devam et

  box Dizin: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste. devam et

  box Ortak Miras: Tüm insanlık tarihini ve geleceğini içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bu ürün tüm insanlar için anlamlıdır. Bu nedenle tüm insanların ort devam et

  box Bimarhane: Hastane anlamına gelir. devam et