Eğitim Sitesi

Yunan Haçı Planlı Yapılar Nedir? Yunan Haçı Planlı Yapılar Hakkında Kısaca Bilgi

Yunan Haçı Planlı Yapılar Terimi Hakkında Bilgiler

Yunan Haçı Planlı YapılarArkeoloji Terimi Olarak Yunan Haçı Planlı Yapılar:
Zemin planları haç biçimli kiliseler. Ortada pandantifli kubbe yer alır. Yunan haçı planı serbest ve kapalı olmak üzere iki tiptir. Serbest haç planında, haçın kolları arasında hiçbir mekan yoktur ve boı bırakılmıştır. Bu tipte daha çok binanın üzeri çatı ile örtülüdür. Kapalı Yunan haçı planında, haçın kollarının arası kapatılmıştır. Burada birtakım mekanlar yer alır.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Seramik Dönemi: Arkeologlar tarafından çanak-çömlek üslûplarına dayanarak tarihlendirilen dönemlere verilen ad. devam et

  box Curiata: Roma'nın krallık olduğu dönemde yurttaşların curia'lar olarak katıldıkları meclise verilen ad. Örneğin, Comitia Curiata Kralı seçmekle yükümlü olan me devam et

  box Imperium: Roma'da, kralların sahip olduğu yürütme yetkisine verilen ad. devam et

  box Populus Romanus: Krallık döneminde yurttaşlık haklarından yararlanan tüm Roma halkı. devam et

  box Höyük: 1- Bin yıllar boyunca aynı yere insanların yerleşmesiyle yapı katmanlarının oluştuğu suni tepe. İlk çağlarda insanlar henüz yerleşik düzende yasama devam et

  box Strabon: M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış ünlü gezgin ve Coğrafya kitabının yazarı. devam et

  box Kilikia Bölgesi: Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge. devam et

  box Malakâri: Yapıların daha çok iç yüzeylerinde kullanılan ve yüzeysel alçı kabartmanın renklendirilmesi ile elde edilen bir süsleme tekniği. devam et