Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yumurta Akı Aharlı (Aherli) Nedir? Yumurta Akı Aharlı (Aherli) Hakkında Kısaca Bilgi

Yumurta Akı Aharlı (Aherli) Terimi Hakkında Bilgiler

Yumurta Akı Aharlı (Aherli)Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Yumurta Akı Aharlı (Aherli):
Eskiden Türkiye'ye hariçten gelen kâğıtlar ham olarak yollanırdı. Âdeta emici bir kâğıt gibidir. Terbiye edilmeden kullanılamaz. Bu maksatla kâğıtların üzerine bir miktar su ve şap ile eritilen yumurta akı sürülür ve tavlanınca üzerinden mührelenir. Kâğıda yazılınca hem mürekkep kâğıda nüfuz etmez, hem de kâğıt parlak olur.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Daldırmak: Batırmak. devam et

  box Yaldız: Altın yaldız ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Yapraklar: Süsleme sanatlarında diğer bir özellikte her çiçeğin kendi yaprağıyla kullanılmış olmasıdır. Hiçbir zaman bir gül bir karanfil yaprağıyla birlikte çiz devam et

  box Risale: Küçük kitap; risale, mecmua yerine de kullanılmıştır. Ama daha çok mecmuati'r-resail olarak, içinde birden fazla eser bulunan kitaplar hakkında kullan devam et

  box Karamemi: Kara Mehmedden kısaltılarak söylenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında nakışhânesi baş ustasıdır. devam et

  box Tek Aharlı: Üzerine bir defa ahar sürülen kâğıtlara verilen ad. devam et

  box İcazetname, icâzet: İlimde ve yazıda öğrenimini bitirenlere verilen belge; hattat icazetnamelerine son asırda ketebe kıtası denilmiştir. İcazetnamede, silsilenamedeki gib devam et

  box Hereke Kalemi: Cava kalemi ile ilgili bilgilere bakınız. devam et