Eğitim Sitesi

Yükseltgenme Reaksiyonu Nedir? Yükseltgenme Reaksiyonu Hakkında Kısaca Bilgi

Yükseltgenme Reaksiyonu Terimi Hakkında Bilgiler

Yükseltgenme ReaksiyonuKimya Terimi Olarak Yükseltgenme Reaksiyonu:
Elementlerin oksijenle yaptığı reaksiyon.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Cevher: 1-Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz). 2-İçindeki metal ya da yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve min devam et

  box Nötralleşme reaksiyonu: Bir asidin bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturması. devam et

  box Metan: CH4 Formülüne sahip hidrokarbon. devam et

  box Elektrolit Olmayan Çözelti: Elektrik akımını iletmeyen çözelti. devam et

  box Heterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması. devam et

  box Deterjan: Petrol türevinden elde edilen temizleme, arıtma özelliği olan toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen kimyasal madde. devam et

  box Parafin: 1- Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün. 2- Doymuş hidrokarbonların genel adına parafinler ya da alkanlar denir. Metan, etan, propan gibi gazla devam et

  box Ekzotermik Tepkime: Isı vererek gerçekleşen tepkime. devam et