Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yükseltgenme Nedir? Yükseltgenme Hakkında Kısaca Bilgi

Yükseltgenme Terimi Hakkında Bilgiler

YükseltgenmeKimya Terimi Olarak Yükseltgenme:
Bir maddenin elektron kaybetmesine yükseltgenme denir. Elektron veren atom veya iyonun değerliği büyür. Elementlerin elektron vererek (+) pozitif değerliğe geçmesi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bileşik Oksit: Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3) devam et

  box Hund Kuralı: 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayısı en çok olacak şekilde yerleştirilmesini ifade eden kural. 2-Eş enerjili or devam et

  box Adlandırma: Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. devam et

  box Titrant: Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti. devam et

  box RNA: Protein sentezinde işlevi olan ve nükleotidlerden oluşan nükleik asit çeşidi. Ribonükleik asit. devam et

  box Delokalizasyon: Elektronun birden fazla atoma ait olması. devam et

  box Oda koşulları: 25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları. devam et

  box Bazik Tamponlar: Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir. devam et