eğitim sitesi
25 Ekim 2016 Salı

Yükleme durumu Nedir? Yükleme durumu Hakkında Kısa Bilgi

Yükleme durumuTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yükleme durumu :
Geçişli fiil taşıyan bir cümlede fiilin doğrudan doğruya etkilediği yani fiildeki işlevin etki bakımından üzerine yüklendiği adın içinde bulunduğu durum. Türkçede bu durum ya eksiz yahut da yalın veya iyelik ekleriyle genişletilmiş adlardan sonra gelen +(y)ı/+(y)u eki ile karşılanır: iş bulmak, ağaçlar+ı budamak, istedik+im+i getirdi gibi. Ancak, bu ek üçüncü şahıs teklik ve çokluk iyelik eklerinden sonra araya bir zamir n’si alarak +nı/+nu biçimine girer; Arkadaşımın yeni ev+i+ni gezdim.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :