Eğitim Sitesi

Yörük Nedir? Yörük Hakkında Kısaca Bilgi

Yörük Terimi Hakkında Bilgiler

YörükOsmanlıca Terimi Olarak Yörük:
Yarı yerleşik Türk toplulukları.

 

YörükTarih Terimi Olarak Yörük:
Yarı yerleşik Türk toplulukları.

 

YörükSanat Terimi Olarak Yörük:
Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslar'da yaşayan göçebe Türk oymağı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Otağ-ı Hümayun: Padişah çadırı. devam et

  box Düyun-u Umumiye İdaresi: Genel Borçlar İdaresi. devam et

  box Lokata: Varisi olmayan mal veya mülkün devlet hazinesine girmesi. devam et

  box Ak Deri: Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilen isimdi. Koyun ve keçi derileri kurutulduktan sonra, ponza taşı ile düzleştiri devam et

  box İhramcı: Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram'ı üreten kişi. devam et

  box Mezhep: Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollardan her biri. devam et

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. devam et