Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yöresel Renk Nedir? Yöresel Renk Hakkında Kısaca Bilgi

Yöresel Renk Terimi Hakkında Bilgiler

Yöresel RenkEdebiyat Terimi Olarak Yöresel Renk:
Romanlarda ve öykülerde bir ülkeye, bir bölgeye özgü nitelikleri yansıtan özellik.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Epizot: 1- Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay; müzikte temaları birbirinden ayıran serbest yazılmış bölümler; tiyatroda bir aksiy devam et

  box Melodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer yer şarkılar serpiştirilmiş sahne yapıtı. devam et

  box Yedekli Koşma: Doğu Anadolu ile Azeri alanına giren bölgelerde saz ozanlarının söyleyip kullandıkları bir koşma türü. devam et

  box Fahriye: Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm. devam et

  box Gözlem: Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyici özelliklerini seçmek işi. devam et

  box Söylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe. devam et

  box İbda: Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. Örneğin Fuzûlî'nin Leyla vü Mecnun'u, Şeyh Galib'in Hüsn-ü Aşkı birer ibda kabul devam et

  box Dram: Hem acıklı hem de gülünç olayları bir arada veren tiyatro türü. devam et