Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yontma Taş Aletleri Nedir? Yontma Taş Aletleri Hakkında Kısaca Bilgi

Yontma Taş Aletleri Terimi Hakkında Bilgiler

Yontma Taş AletleriSanat Terimi Olarak Yontma Taş Aletleri:
Prehistorik çağda insanların günlük etkinliklerini sürdürebilmek için taşları yontarak yaptıkları aletlerdir.

 

  Benzer Sanat Terimleri:

  box Bezeme: 1. Mimarlık ve el sanatları ürünleri üzerinde ve her türden kullanım eşyası üzerinde süslemeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tümü. 2. Bir yüz devam et

  box Pop Art: 1. 1950 ve 1960'larda önce İngiltere'de sonra ABD'de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve kitle kültürünün imgelerini kullanan sanat akımı. devam et

  box Beşik Tonoz: Kesiti yarım silindir biçimindeki tonoz. devam et

  box Türk Sanatı: Tarih boyunca Türk devletleri ya da topluluklarınca oluşturulan sanat. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus söz konusudur. Sanat ya d devam et

  box Teknoloji Devrimi: 19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan endüstriyel gelişme. devam et

  box Klasikçiler: Hem sanatsal bir geleneği hem de estetik bir tutumu belirtmek için kullanılır. Yunan ve Roma'da yani klasik Antik Çağ'da ortaya çıkmış ve antik yapıla devam et

  box Düalizm: İkicilik. İkili yapı. Aynı ekonomide iki ayrı iktisadi yapı veya piyasanın bir arada bulunması. devam et

  box Katedral: Piskoposluk kilisesi. Baş kilise. devam et