Eğitim Sitesi

Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi Nedir? Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi Hakkında Kısaca Bilgi

Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi Terimi Hakkında Bilgiler

Yönetilen Dalgalı Kur RejimiEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi:
(Managed Float) Resmi bir kur hedefi olmaksızın döviz kurlarının serbest olarak piyasada belirlendiği, ancak otoritelerin piyasaya döviz satmak ya da piyasadan döviz almak suretiyle kurlara müdahale edebildiği kur rejimidir.

 

    Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

    box Sınırlı Denetleme: Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defter, kayıt v devam et

    box Atıl Para: Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır. devam et

    box Fikri Mülkiyet: İnsan dehası sayesinde yaratılan ürünlere sahip olma, onları kullanma ya da elden çıkarma hakkına ilişkin patent, ticaret markası ve telif hakları mül devam et

    box Sosyalizm: Temel üretim araçlarının belirli bir merkezi planlama yöntemi içinde toplu - genellikle hükümetin - mülkiyet ve kontrol altında bulunduğu ekonomik sis devam et

    box Likidite Senetleri: Piyasadaki likiditeyi düzenlemek ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan kısa vadeli senet özelliğinde bir para politikas devam et

    box Yeni Hisse Pazarı: Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce gerçekleşmesi durumunda, üzer devam et

    box Finansman: İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan sermayeyi bulma ve bu sermayenin yönetimi devam et

    box İşlem Birimi: Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi olarak "lot" ibar devam et