Eğitim Sitesi

Yezidilik Nedir? Yezidilik Hakkında Kısaca Bilgi

Yezidilik Terimi Hakkında Bilgiler

YezidilikTarih Terimi Olarak Yezidilik:
Tanrısal varlığın iyilik ve kötülük olarak ikiye ayrıldığını, Tanrı'nın iyiliği, şeytanın kötülüğü temsil ettiğini, Tanrı'yla şeytan arasında sürekli bir çekişme, tartışma olduğunu öne süren, Hz. Ali'yi insan biçimine girmiş Tanrı sayan, Tanrısal varlığın bir parçası saydığı şeytana da aşırı bağlılık gösteren, İslam inançlarına aykırı bir mezhep.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İkindi Divanı: Divan-ı Hümayunda sonuçlandırılamayan işlerin görüşülüp tamamlanması için sadrazamın konağında ya da sadrazamlık dairesinde Salı ve Perş devam et

  box Civelek: Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'na yeni girmiş ya da, girmeye aday, yakışıklı, genç erkeklerden seçilen ve aşçıbaşının yanında çalışanlara verilen devam et

  box Güneş Kursu: Eski uygarlıklarda görülen ve Güneş'i simgelediği sanılan, bezeme motifi ya da alem olarak kullanılan daire biçimindeki öğedir. En ilginç örneklerini devam et

  box Zaviye: Tekkelerin daha küçük boyuttakilerine verilen ad. Küçük tekke, ibadethane. devam et

  box Celse: Mahkemede oturum. Aralıksız yapılan toplantı. devam et

  box İnha: Bir göreve atama ya da terfi için yazılan yazı. devam et

  box Hünkâr: Osmanlı hükümdarlarının unvanlarından biri. (Aslı, Uygur lehçesindeki Unkar dır. Kutlu, yüce, başarılı demektir.) devam et

  box Statükocu: Öteden beri sürüp gelen, varolan durumun değişmesini istemeyen kimse. devam et