Eğitim Sitesi

Yeterlilik Eylemi Nedir? Yeterlilik Eylemi Hakkında Kısaca Bilgi

Yeterlilik Eylemi Terimi Hakkında Bilgiler

Yeterlilik EylemiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yeterlilik Eylemi:
Gücü yetme anlamı veren "ebilmek" biçimindeki birleşik eylem kalıbı.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Alfabe: 1- Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş, belli sayıda harfin bütünü, yazı, abece. 2- Bir dildeki sesleri karşılayan işare devam et

  box Biçem: Oluş, deyiş ya da yapış biçimi, üslup, tarz. devam et

  box Eksiltimli Cümle: Genellikle günlük konuşmalarda yer alan ve bazı ögeleri kesilerek söylenip dinleyenin anlayışına bırakılan veya fiili kullanılmadan yargı bildire cüml devam et

  box İleti: Mesaj. İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum. devam et

  box Şive: 1. Bir dilin bilinen tarihsel süreci içinde ortaya çıkan, ses ve biçimsel farklılıklar gösteren kollarından her biri. 2. Şive bir dilin, bilinen ta devam et

  box Mecaz Anlamlı Sözcükler: Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz anlam denir. Örnek: Saatler akıp geçiyor gidiyor, zavallı üç işç devam et

  box Eylem Kökü: Ad olmayan, mastar eki alabilen kök. devam et

  box Rivayet Birleşik Kipi: Bildirme ve tasarlama kiplerine, ek fiilin duyulan geçmiş zamanının getirilmesiyle oluşturulan birleşik kip. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipini devam et