Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yeter-Sebep İlkesi Nedir? Yeter-Sebep İlkesi Hakkında Kısaca Bilgi

Yeter-Sebep İlkesi Terimi Hakkında Bilgiler

Yeter-Sebep İlkesiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yeter-Sebep İlkesi:
Yeterli neden olmadıkça hiçbir olgunun var olmadığını, hiçbir yargının da doğru olmadığını dile getiren mantık ilkesi.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Anaerkil: Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) devam et

  box İlinti: Bir şeyin özünü oluşturmayan nitelikler. devam et

  box Tasarruf: Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı. devam et

  box Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü. devam et

  box Nüfus Bileşimi: Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılması devam et

  box Karma Ekonominin Egemen Olduğu Devlet: Hem devletin hem de kişilerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğu devlettir. Karma devlette genelde ihtiyacın olduğu yerde devlet, ka devam et

  box Sembolik Mantık: Çıkarımların sembolik dile çevrilerek kesin olarak denetlenmelerini sağlayan mantık. devam et

  box Mizaç: 1. Bireyin fizyolojik ve duygusal özelliklerinin davranışlarına yansıyarak sürekli hale gelmesidir. Birey yaşadığı çevrede birçok uyarıcı alır ve bu u devam et