Eğitim Sitesi

Yerleşim Yeri Nedir? Yerleşim Yeri Hakkında Kısaca Bilgi

Yerleşim Yeri Terimi Hakkında Bilgiler

Yerleşim YeriEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Yerleşim Yeri:
Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgâh.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Feragat: Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. devam et

  box Mülk Arazi: Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait arazi demektir. Bilineceği üzere miri arazide sadece yararlanma hakkı gerçek ve tüzel kişilere aittir. devam et

  box Tapu Sicil Müdürlüğü: Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlü devam et

  box Cephe: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. devam et

  box Şufa Hakkı: Önalım, öncelikle alım hakkı. Hakkın ilişkin bulunduğu taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılara göre öncelikle satın alma hakkıdır. Kanuni devam et

  box Zamanaşımı (Müruru Zaman): Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. Gayrimenkul hukukunda; adi zamanaşımı ve fevkala devam et

  box Takrir: Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda "okudum" yazarak imzalamasına takrir denir. devam et

  box Muvazaa: Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir. Örnek; Bağışlandığı hald devam et