Eğitim Sitesi

Yer çekim dalgası Nedir? Yer çekim dalgası Hakkında Kısaca Bilgi

Yer çekim dalgası Terimi Hakkında Bilgiler

Yer çekim dalgasıFizik Terimi Olarak Yer çekim dalgası:
Bir kütlenin ivmeli hareketinden dolayı ortaya çıkan dalga.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Doğru Akım (DC): 1-İletkene uygulanan elektrik alanının yönü ve şiddeti sabit ise yük taşıyıcıları iletkenin bir ucundan diğer ucuna sabit bir ortalama hızla Bu şekild devam et

  box Sanal: Gerçekte olmayıp, zihinde tasarlanan nicelik. devam et

  box Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça. devam et

  box Santi: 1/100 birimidir. 1 santimetre=1m/100 devam et

  box Metre: SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inch e veya 1.094 yard a eşittir. devam et

  box Su Cenderesi: Yüzey alanları ya da kesitleri farklı iki borunun içlerine sıvı konması, üst yüzeylerine ise hareketli pistonlar yerleştirilmesiyle oluşturulan bileşi devam et

  box Etkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th. devam et

  box Sigorta: Devreden geçen akımın belli bir sınırın üstüne çıkması duru- munda akımı kesmesi amacıyla kullanılan araç. devam et