Eğitim Sitesi

Yer Fotogrametrisi Nedir? Yer Fotogrametrisi Hakkında Kısaca Bilgi

Yer Fotogrametrisi Terimi Hakkında Bilgiler

Yer FotogrametrisiHaritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Yer Fotogrametrisi:
Bir yer noktasından çekilen fotoğraflarla çalışan fotogrametri kolu, yersel fotogrametri.

 

  Benzer Haritacılık (Kartografya) Terimleri:

  box Bant: Elektromagnetik spektrumun belirli dalga boyları arasındaki uzaklık. devam et

  box Çizim Doğruluğu: Çizimin gerçek değerine yakınlığını tanımlayan nicelik. devam et

  box Dönüklük: Kameranın, ya da fotoğraf koordinat sisteminin nesne koordinat sistemi eksenlerinin çevrelerinde döndürülmesi ile oluşan duruma karşılık gelen dönük e devam et

  box İzdüşüm Denklemi: Üzerinde nesne noktası, izdüşüm merkezi ve fotoğraf noktası bulunan, izdüşüm doğrusunun denklemi. devam et

  box Sayısallaştırma: Harita ve planların sayısallaştırma aletinde sayısal biçime dönüştürme eylemi. devam et

  box Baz/Yükseklik Oranı: Hava fotogrametrisinde ölçülen yüksekliklerin doğruluğu ve duyarlığı ile doğrudan ilgili olan, baz uzunluğunun uçuş yüksekliğine oranı. devam et

  box Yansıtıcı: Elektro optik ve elektronik uzaklıkölçerler ile kullanılan ve ayrıntı noktalarına tutulan, bir çubuk üzerine yerleştirilmiş cihaz, reflektör. devam et

  box Yansıma: Eletromagnetik dalgalarının bir nesne tarafından geldiği ortama geriye gönderme süreci. devam et