Eğitim Sitesi

Yeniçeri Ağası Nedir? Yeniçeri Ağası Hakkında Kısaca Bilgi

Yeniçeri Ağası Terimi Hakkında Bilgiler

Yeniçeri AğasıOsmanlıca Terimi Olarak Yeniçeri Ağası:
Yeniçeri ocağının komutanı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kaptan-ı Derya: Donanmanın başı, deniz kuvvetleri baş kumandanı. devam et

  box Muhtesip: Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru. devam et

  box Derviş: Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışında tarikatının adetlerini güden kişi. devam et

  box Harem: Sarayda kadınların yaşadığı bölüme denirdi. Saraya alınan kızlar tıpkı iç oğlanları gibi sıkı bir eğitim görürlerdi. Eğer padişah tarafından sarayda t devam et

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et

  box Altı Vergi: Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içki ve damga pulu devam et

  box Sahib-i Arz: Tımar ve zeamet sahipleri. devam et

  box Risale: Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür. devam et