Eğitim Sitesi

Yeknesak Nedir? Yeknesak Hakkında Kısaca Bilgi

Yeknesak Terimi Hakkında Bilgiler

YeknesakHukuk Terimi Olarak Yeknesak:
Her tarafı düz, tek düze, bir ihtilaf ve pürüz bulunmayan yapı tek düzen, bir parça halinde olup karışık olmayan.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Tehlikeli Hükümlü: İşlediği suçun nitelik ve icra şekli göz önüne alındığında toplum için ciddi bir tehlike oluşturan ve cezaevi güvenlik ve nizamını ihlal edebileceği y devam et

  box Müstantik: Sorgu yargıcı devam et

  box Vaziyet: durum; hal devam et

  box Bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi devam et

  box Bilâ-müddet: süresiz devam et

  box Vuku bulmak: olmak; oluşmak; meydana gelmek devam et

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et