Eğitim Sitesi

Yed'i istirdat Nedir? Yed'i istirdat Hakkında Kısaca Bilgi

Yed'i istirdat Terimi Hakkında Bilgiler

Yed'i istirdatHukuk Terimi Olarak Yed'i istirdat:
mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box jüri: Yargıcılar kurulu devam et

  box Manda: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmi devam et

  box Tadât: sayma; sayılma; sayım devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et

  box Şerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim devam et

  box İstifa: 1- İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma. 2- Vekilin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâlet sözleşmesine son vermesidir. devam et

  box Davanın Reddi: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Olumlu Edim: Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim. devam et