Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yed'i istirdat Nedir? Yed'i istirdat Hakkında Kısaca Bilgi

Yed'i istirdat Terimi Hakkında Bilgiler

Yed'i istirdatHukuk Terimi Olarak Yed'i istirdat:
mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İktisabî: Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili devam et

  box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et

  box Rûz-nâme: gündem; yevmiye defteri; takvim devam et

  box Edeb: iyi terbiye; naziklik; usluluk devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Mütehammil: tahammüllü; dayanıklı devam et

  box Men'i Müdahale: Bir gayrimenkulün haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar. devam et

  box Birlikte Ölüm Karinesi: Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonradan öldüğünün ispat edilmemesi durumunda hepsinin aynı anda ölmüş sayılması. devam et