Eğitim Sitesi

Yed'i istirdat Nedir? Yed'i istirdat Hakkında Kısaca Bilgi

Yed'i istirdat Terimi Hakkında Bilgiler

Yed'i istirdatHukuk Terimi Olarak Yed'i istirdat:
mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box Fıtrî: Tabii; yaradılışındaki; doğasındaki. devam et

  box Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hi devam et

  box Yeşil Alan: Şehir imar plânlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan ve ileride veya şimdiden park, çocuk parkı vb. h devam et

  box Lâhik: yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi devam et

  box Mahkumiyet: mahkûmiyet - Hüküm giymiş olma durumu, Hüküm giyilen süre devam et

  box Mal Birliği: Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik olduğu ve evl devam et

  box Yürürlük: Mer'iyet, tatbikâta girme. Bir kanunun yayımından sonra pratiğe konulması. Bu da ya belirtilen tarihte olur ya da yayımından 45 gün sonra. devam et