Eğitim Sitesi

Yed'i istirdat Nedir? Yed'i istirdat Hakkında Kısaca Bilgi

Yed'i istirdat Terimi Hakkında Bilgiler

Yed'i istirdatHukuk Terimi Olarak Yed'i istirdat:
mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box Geçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Tutuklu: Mevkûf, tutuklama kararı verilen. Tutuklanan şüpheli veya sanık. devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Kasko: Karayolları trafik taşıtlarının uğrayacakları kazadan doğacak zararların tamamının karşılanması için yapılan sigorta türü. devam et

  box Hukuki Tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi devam et

  box Katibi Adil: Noter. devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et