Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yazım Nedir? Yazım Hakkında Kısaca Bilgi

Yazım Terimi Hakkında Bilgiler

YazımTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Yazım:
İmla.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Basit Cümle: 1- Tek yargı bildiren, içinde herhangi bir fiilimsi bulunmayan ve bir yüklemi olan cümlelerdir. Örnek : Yanımıza biraz yiyecek alalım. 2- Bir düşün devam et

  box Belirtisiz Ad Tamlaması: Tamlayanı tamlayan eki (-in/ -nin) almayan ad tamlaması. devam et

  box Yalın Hâl: Bir adın ad durum eklerini almamış biçimi. Yalın ad. devam et

  box Duraklama: Duraklamak durumu, eylemsizlik. devam et

  box Ettirgen Fiiller: Geçişli fiillerin "-r, -ar, -er, -t, -tır" ekleriyle geçişlilik derecesinin artırılmasıyla oluşturulan fiillere ettirgen fiil denir. Bu fiillerde özne devam et

  box Niteleme Sıfatı: Ada sorulan "nasıl?" sorusuna yanıt olan sıfat. devam et

  box Fiilden Fiil Yapma Ekleri: Fiil kök veya gövdelerinden fiil yapan ek: -n(uzan-), -t-(uza-t-) vb. devam et

  box İnce Ünlü: Ağız boşluğunun ön kısmında oluşan "e, i, ö, ü" ünlüleri. devam et