Eğitim Sitesi

Yazgıcı görüş (fatalizm) Nedir? Yazgıcı görüş (fatalizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Yazgıcı görüş (fatalizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Yazgıcı görüş (fatalizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yazgıcı görüş (fatalizm):
Her şeyin alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğunu, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğini savunan görüş.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box İndeterminizm: Özgürlük olmasaydı zaten kurallar da olamazdı görüşünü savunur. Bir insanın herhangi bir kurala uymasını bekleyebilmemiz ve onu yaptıklarından dolayı devam et

  box Muhakeme: Bir kimsenin, geçmiş yaşantılarının iki ya da daha fazlasını birleştirerek bir problemi çözmeye çalıştığı düşünme biçimi. devam et

  box Olumsal: Olması kadar olmaması da mümkün bulunan, zorunlu karşıtı. devam et

  box Ritüel: Ayin. Âdet hâline gelmiş. devam et

  box Bağımlı Değişken: Deneysel çalışmalarda, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişik değerler alan değişken, sonuç. devam et

  box Tutum: Bireyin, bir durum, olay veya nesne karşısındaki olumlu ya da olumsuz vaziyet alma eğilimi. devam et

  box Antropoloji (insanbilim): Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürler devam et

  box Diktatör: Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse, zorba. devam et