Eğitim Sitesi

Yayınım Nedir? Yayınım Hakkında Kısaca Bilgi

Yayınım Terimi Hakkında Bilgiler

YayınımFizik Terimi Olarak Yayınım:
spektrumu (Atomun isi veya elektrik akimi verilerek ortama değişik dalga boylarını yaymasıdır

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Kararsız denge durumu: Denge konumu civarında serbest bırakıldığında denge konumundan uzaklaşılma olaydır. devam et

  box Elektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fakat bir pro devam et

  box Çizgisel momentum: Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik. devam et

  box Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam et

  box Kalori: 1 gr suyun sıcaklığını 1˚C arttırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. devam et

  box Yüklü: Pozitif veya negatif yüklü olma durumu. devam et

  box Etkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th. devam et

  box Ossiloskop: Gerilim ve akımın dalga şeklinde incelendiği aygıt. devam et