Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yayım Nedir? Yayım Hakkında Kısaca Bilgi

Yayım Terimi Hakkında Bilgiler

YayımTarih Terimi Olarak Yayım:
Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Turnacı: 1- Yeniçeri Ocağında padişahla ava giden, av köpeklerine ve tazılara bakan, turna taşıyan bir sınıf asker. 2- Yeniçeri Ocağı'nı meydana getiren 196 devam et

  box Kavas: 1- Eskiden vezirlerin maiyetinde bulunan silâhlı muhafızlar. 2- Elçilik ya da konsolosluklarda çalışan hademe, yasakçı. devam et

  box Pasarofça Antlaşması (1718): Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan bu antlaşma ile : 1. Yukarı Sırbistan, Belgrat, Sırmiyum, Batı Eflak ve Banat Yaylası (Temeşvar) A devam et

  box Fesih: Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma. devam et

  box Mirza: Timuroğulları Türk hanedanında prenslere (şehzadelere) verilen unvan. devam et

  box Liyakat: Layık olma durumu, yeterlilik. devam et

  box Ekonomi: Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümüne veril devam et

  box Selatin Cami: Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad. devam et